Verbetering dijk Voorweg/Vlamingstraat

Home > Inwoners > Nieuws > Verbetering dijk Voorweg/Vlamingstraat

Verbetering dijk Voorweg/Vlamingstraat

RSS

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden. Meer informatie vindt u op de website van het hoogheemraadschap: Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer.