'Seghwaert maakt Vaart' 1 jaar

Home > Inwoners > Nieuws > 'Seghwaert maakt Vaart' 1 jaar

'Seghwaert maakt Vaart' 1 jaar

RSS

Met een opkomst van bijna 150 mensen op de kick off bijeenkomst, startte DEZo (Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer), in november vorig jaar het project 'Seghwaert maakt Vaart'. Een project met als doel de wijk stukje bij beetje te verduurzamen tot uiteindelijk energieneutraal. We zijn een jaar verder en de resultaten mogen er zijn.

Na de kick off bijeenkomst lag de focus onder andere op het vormen van buurtteams, het vinden van energieambassadeurs, het opleiden ervan, het voeren van bewonersgesprekken en het maken van energiescans. Het afgelopen jaar zijn er honderden bewonersgesprekken gevoerd, zijn er buurtteams opgericht, zijn er 23 woningscans uitgevoerd en staan er 58 te nemen maatregelen op de planning. Van de zeven energieambassadeurs in opleiding ronden er dit jaar 4 ambassadeurs de opleiding af. Kortom, Seghwaert maakt Vaart.

Ondersteund door energieambassadeurs wordt, met behulp van buurtteams (bestaande uit 'Seghwaertse voorlopers' op het gebied van energiebesparing), per huishouden gekeken naar een passend advies om de woning te verduurzamen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de financiële middelen van het huishouden. Na het bepalen van de koers kunnen huiseigenaren voor de uitvoering terecht bij Reimarkt; de winkel voor duurzaam wonen. Zij begeleiden de huishoudens. Uiteraard kunnen bewoners ook zelf op zoek gaan naar een uitvoerder. Vanwege het succes van dit project, start DEZo in 2019 in de wijk Palenstein met een vervolg.