Schoolverzuim weer gedaald

Home > Inwoners > Nieuws > Schoolverzuim weer gedaald

Schoolverzuim weer gedaald

RSS

Ongeoorloofd schoolverzuim is ook dit jaar weer verder gedaald. Zelfs met 22,5% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017. Dit komt doordat school en leerplicht snel ingrijpen bij licht verzuim, waardoor zwaarder verzuim wordt beperkt.

Wethouder Jan Iedema (Onderwijs) is blij met de daling maar blijft behoedzaam. 'Voortijdig schooluitval en ongeoorloofd schoolverzuim is onacceptabel. De aanpak van Zoetermeer levert bemoedigende resultaten op. We blijven inzetten op preventie, passend onderwijsaanbod en het vroegtijdig in beeld krijgen van jongeren in een kwetsbare positie. Elke leerling met een onderwijsachterstand is en blijft er één teveel.'

Minder thuiszitters

Er is een landelijk Thuiszitterspact, waarin staat dat in 2020 geen kind meer langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder passend onderwijsaanbod. Zoetermeer is hierin op de goede weg. De duur van het thuiszitten is afgenomen, omdat er sneller hulp wordt ingezet. In 2016-2017 was er bij veertig leerlingen sprake van een overschrijding van drie maanden, in het afgelopen schooljaar betrof dat vijfentwintig leerlingen.

Voortijdig schoolverlaters

Van de Zoetermeerse jongeren tussen de 12 en 23 jaar beëindigden vorig schooljaar 241 (2,4%) voortijdig hun opleiding. Het overgrote deel daarvan (99%) viel niet onder de leerplicht of kwalificatieplicht. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar stonden 127 van hen weer ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

'Dit is een groot compliment aan alle betrokkenen.' stelt Jan Iedema.