Scalebooster.nl voor Zoetermeerse start- en scale-ups

Home > Inwoners > Nieuws > Scalebooster.nl voor Zoetermeerse start- en scale-ups

Scalebooster.nl voor Zoetermeerse start- en scale-ups

RSS

Zoetermeerse start- en scale-ups hebben een gloednieuw digitaal platform: Scalebooster.nl. Dit platform vergroot hun kansen op succes en groei. Hoe? Door bijvoorbeeld kennis te verbreden en de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met nieuwe zakelijke netwerken. Scale booster is een initiatief van de gemeente Zoetermeer.

Wethouder Iedema (Economie, Onderwijs en Innovatie): 'Zoetermeer en IT gaan hand in hand. Nationale en internationale technologie en IT-ondernemingen vestigen zich hier graag. Op het Dutch Innovation Park werken ondernemers en IT studenten samen aan talloze toegepaste innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Ik nodig IT start- en scale-ups uit gebruik te maken van dit nieuwe platform en toe te treden tot het groeiende kennisnetwerk van de Dutch Innovation Community'.

Wat zijn startups en scale-ups?

Een startup is een zelfstandig bedrijf dat maximaal drie jaar bestaat en gericht is op groei. Een startup die drie jaar een jaarlijkse groei van 20 procent doormaakt, kan worden aangemerkt als scale-up.

Starten met IT-sector

Scale booster richt zich eerst op de IT-sector. Startups in de IT-sector profiteren van de voordelen van advies op maat en kennis binnen een groot IT-cluster op het Dutch Innovation Park en de IT-opleidingen van de Haagse Hogeschool (HHS) en MBO-Rijnland in de Dutch Innovation Factory. Een ondernemer met een startup in de IT kan de expertise en ervaring van deskundigen benutten, maar bijvoorbeeld ook kennisevenementen bijwonen, workshops volgen of in contact worden gebracht met een coach.

Onderdeel van de Actieagenda economie

De Actieagenda economie 2020-2022 is in juli 2020 door de raad vastgesteld. In de agenda zijn vier actielijnen genoemd die de basis vormen voor de gemeentelijke inzet op het gebied van economie voor de komende drie jaar. Een van deze vier actielijnen is het stimuleren van startups en scale-ups in vier sterke sectoren: ICT, Health, Bouw & Installatie en Transport & Logistiek.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.