Resultaten onderzoek cliëntervaring Wmo over 2018

Home > Inwoners > Nieuws > Resultaten onderzoek cliëntervaring Wmo over 2018

Resultaten onderzoek cliëntervaring Wmo over 2018

RSS

Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die via de Wmo gebruik maken van bijvoorbeeld een rolstoel, woningaanpassingen of huishoudelijke hulp. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek van dit jaar bekend.

Wmo cliënten zijn steeds tevredener over de keukentafelgesprekken die zij voeren met de Wmo-consulent. Ook ervaren steeds meer mensen dat zij zich door de Wmo-voorzieningen beter kunnen redden en de dingen kunnen doen die zij willen doen. Het college is tevreden over de cijfers die Wmo-cliënten geven voor het gesprek dat zij voeren met de Wmo-consulent en de oplossingen die samen gevonden worden. Daar staat tegenover dat Wmo-cliënten in Zoetermeer minder tevreden zijn over de afhandeltermijn van de Wmo-melding en -aanvraag; Zoetermeer scoort daarmee lager dan het landelijk gemiddelde. Het college van de gemeente Zoetermeer vindt dat dit anders moet en gaat in het komende jaar bekijken wat er in het proces van de uitvoering verbeterd kan worden.

De volledige resultaten van het onderzoek, dat in twee delen is uitgevoerd, vindt u op Zoetermeer in cijfers - Rapporten Wmo.