Perspectiefnota: vernieuwen, investeren en bezuinigen

Home > Inwoners > Nieuws > Perspectiefnota: vernieuwen, investeren en bezuinigen

Perspectiefnota: vernieuwen, investeren en bezuinigen

RSS

Vandaag - woensdag 22 mei - biedt het college de Perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad aan. In deze Perspectiefnota is een pakket aan maatregelen opgenomen dat zal leiden tot een Programmabegroting 2020-2023. Het voorstel aan de gemeenteraad bestaat uit maatregelen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen.

De weg naar een sluitende begroting

Wethouder Marc Rosier: 'In het voorstel aan de raad dekken we een tekort van 12 miljoen. Met deze nota zorgen we ervoor dat de begroting op orde komt. We zorgen er ook voor dat we kunnen blijven investeren in onze stad en haar inwoners. Het college is zich bewust dat deze maatregelen effect hebben op iedereen in onze stad.'

De gemeente heeft op haar gemeentelijke begroting een tekort van ruim 12 miljoen. Hiervan is 9 miljoen ontstaan bij de overdracht van de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015. Zoetermeer is toen - net als alle andere gemeenten - door het Rijk financieel gekort. Dit tekort wordt opgevangen met voorstellen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen uitgewerkt in de Perspectiefnota.

Vernieuwen, investeren en bezuinigen

Het college heeft met deze Perspectiefnota over de gehele breedte gekeken naar diverse maatregelen. Kosten, uitgaven, werkzaamheden en taken zijn scherp onder de loep genomen. Met dit pakket aan maatregelen is vernieuwd, geïnvesteerd en bezuinigd in plaats van alleen te bezuinigen. Bepaalde taken worden niet meer uitgevoerd en vernieuwingen zorgen op langere termijn voor besparingen of voorkomen dat de kosten verder oplopen. De gemeente blijft ook scherp kijken naar manieren om efficiënter en slimmer werken.

Concrete voorbeelden uit de nota

Door gebruik te maken van innovatieve technologie kunnen besparingen gerealiseerd worden bij de uitvoering van de participatiewet.
In de jeugdzorg kijkt de gemeente naar meer samenwerking tussen hulpaanbieders. Op die manier kan er efficiëntere en effectievere zorg aangeboden worden. Dit vertaalt zich in een vermindering van kosten. Ook neemt het college maatregelen die de afvalscheiding bevorderen, zodat ook daar de kosten lager worden.

Op het gebied van bezuinigingen wordt onder andere naar de interne organisatie gekeken. Daar zal de komende jaren efficiënter gewerkt gaan worden. Daarnaast wordt vanaf volgend jaar het parkeren in het centrum duurder.

Er is ook ruimte voor investeringen, één van de voorbeelden hiervan is de aanpak van de Markt en Centraal Park in het stadshart. Hiervoor heeft het college een reservering opgenomen.

Perspectiefnota in de raad

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2020 op 24 juni en 4 juli tijdens het Voorjaarsdebat. Aan de hand hiervan wordt een begroting opgesteld. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast inclusief alle maatregelen om te komen tot een sluitende begroting.

De perspectiefnota is vanaf 22 mei 16.00 uur te bekijken op www.zoetermeer.nl/perspectiefnota.