Ontwikkeling van 536 nieuwe woningen

Home > Inwoners > Nieuws > Ontwikkeling van 536 nieuwe woningen

Ontwikkeling van 536 nieuwe woningen

RSS

Het Kwadrant B&F, het voormalige volkstuinencomplex, gaat veranderen in een nieuw woongebied. De locatie is gelegen tussen de Australiëweg, de Oostweg, Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg. De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo’n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen. 

Met de ontwikkeling van Kwadrant B&F wordt de woningvoorraad binnen zeven jaar aangevuld met ongeveer 536 woningen. Het plan is om Kwadrant B&F om te vormen naar een groen-stedelijk, parkachtige woonomgeving. De Edisonstraat die het gebied nu nog doorkruist wordt omgelegd zodat deze om het nieuwe woongebied heen loopt. 

"Het volkstuinencomplex is jaren geleden verplaatst om op deze plek ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Daarom kunnen we nu veel woningen mogelijk maken in een parkachtige omgeving. Een prachtige manier om dit gebied aantrekkelijk te maken én verschillende soorten woningen toe te voegen", aldus wethouder Marc Rosier (Stedelijke Ontwikkeling).

Verschillende woningen

Er zijn in deze ontwikkeling ook maatschappelijke functies toegevoegd, namelijk een kleinschalig zorgconcept van circa 40 zorgappartementen en een woonconcept van Stichting Villa Eigenwijze van 16 appartementen voor jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Het plan bestaat uit circa 536 woningen, waaronder 94 sociale huurwoningen, 200 vrije sector huurwoningen en 186 koopwoningen.

Ambitiedocument als basis

De raad heeft in maart 2018 het ambitiedocument voor deze locatie vastgesteld en de opdracht aan het college gegeven om op basis hiervan in gesprek te gaan met marktpartijen over de ontwikkelingen. De ontwikkelcombinatie, AM B.V., Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. en Synchroon B.V, heeft een stedenbouwkundig plan voor Kwadrant B&F uitgewerkt. Het plan voldoet aan het vastgestelde ambitiedocument en kan uitgewerkt worden tot een voorlopig en definitief ontwerp.
 

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.