Ontwikkeling Markt 10 en omgeving en Schetsontwerp Centraal Park

Home > Inwoners > Nieuws > Ontwikkeling Markt 10 en omgeving en Schetsontwerp Centraal Park

Ontwikkeling Markt 10 en omgeving en Schetsontwerp Centraal Park

RSS

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en de vraag naar woningen neemt steeds meer toe. Daarom heeft de gemeenteraad besloten woningen te ontwikkelen op de Markt 10 en aan de Frankrijklaan. Deze woningen worden gecombineerd met voorzieningen. Ook wil de gemeente onder de Markt een parkeergarage. Alle uitgangspunten die de gemeente wil stellen aan de woningbouw op de locatie Markt 10 en Frankrijklaan staan beschreven in de Nota van Uitgangspunten en omgeving.

Centraal Park

Daarnaast wil de gemeente zorgen dat de openbare ruimte rondom de nieuwe gebouwen aantrekkelijk en groen wordt. Het gebied om de Dobbe wordt daarom omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water tot feestelijke bruis. Hoe dat eruit kan gaan zien kunt u bekijken in onderstaand Schetsontwerp Centraal Park.

Geef uw reactie

U kunt vanaf 28 maart tot en met 11 april uw reactie op de Nota van Uitgangspunten Markt 10 en het Schetsontwerp voor Centraal Park aan ons sturen via doemee.zoetermeer.nl (niveau raadplegen). Daarna verwerken we alle opmerkingen in de samenspraakverslagen. De verslagen worden samen met de Nota van Uitgangspunten en het Schetsontwerp Centraal Park ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

concept schetsontwerp Centraal Park

Concept schetsontwerp Centraal Park