Nieuw parkeerbeleid houdt rekening met behoeften van inwoners

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuw parkeerbeleid houdt rekening met behoeften van inwoners

Nieuw parkeerbeleid houdt rekening met behoeften van inwoners

RSS

Het parkeerbeleid in Zoetermeer stamt uit 2012 en is niet meer van deze tijd. Het nieuwe parkeerbeleid van Zoetermeer houdt voortaan meer rekening met verschillen in de stad. Een voorstel hiervoor is naar de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt voor om de stad op basis van ov-bereikbaarheid en autobezit op te delen in drie gebieden met vaste parkeernormen voor woningen, kantoren en winkels. Ook geeft het parkeerbeleid meer ruimte voor de inzet van deelauto's en deelfietsen bij nieuwe bouwprojecten.

Verschillende gebieden

De stad wordt opgedeeld in drie gebieden. Er komen per gebied voor alle functies (wonen, kantoren, winkels) duidelijke vaste parkeernormen. Gebied A omvat de binnenstad en de nieuwe stadswijk De Entree. In dit gebied is openbaar vervoer en zijn deelauto's een kansrijke toevoeging. Het openbaar vervoer in dit gebied is centraal gelegen en bewoners hebben minder autobezit en andere parkeerbehoeften. Mede daarom stelt het college voor dit gebied een gemiddeld lagere norm voor dan in de andere gebieden. Wel stelt het college voor dat bij nieuwe ontwikkelingen ook rekening wordt gehouden met het parkeren van de bezoekers van de woningen. Dat is nu niet altijd het geval. Gebied B betreft een schil om de binnenstad en het centrumgebied van Oosterheem. Dit gebied heeft een gemiddeld hogere norm dan gebied A. Gezien het mogelijke uitwijkgedrag van bezoekers en inwoners van gebied A, is hier veel aandacht voor het inzetten van parkeermaatregelen zoals blauwe zones. Gebied C omvat de overige gebieden zoals het grootste deel van Rokkeveen, Noordhove en Oosterheem. Deze zone heeft de gemiddeld hoogste parkeernorm gekregen in het voorstel.

Fietsparkeernormen

Voor het eerst in Zoetermeer komen er ook in alle gebieden fietsparkeernormen die vastleggen hoeveel fietsstallingsplekken er bij nieuwe bouwprojecten moeten komen.

Parkeren op eigen terrein

Bij nieuwbouwprojecten in gebieden A en B en in gebieden met betaald parkeren, moeten ontwikkelaars parkeerplaatsen realiseren op eigen terrein. Inwoners van die nieuwbouwwoningen hebben hier niet automatisch recht op een extra parkeervergunning om te parkeren in de directe omgeving.

Actueel parkeeronderzoek

In het nieuwe parkeerbeleid wordt ook vastgelegd dat er om het jaar parkeeronderzoek komt in de stad. Als blijkt dat de parkeerdruk hoger is dan de afgesproken norm, gaat de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn om de parkeerdruk te verlagen.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel in november en/of december van dit jaar.