Meepraten over nieuwe parkeerregels

Home > Inwoners > Nieuws > Meepraten over nieuwe parkeerregels

Meepraten over nieuwe parkeerregels

RSS

Hoe pakken we de oplopende parkeerdrukte in de binnenstad aan? Moet er een norm komen voor fietsenstallingen bij nieuwbouwprojecten? En hoe passen we de laatste inzichten over autogebruik en parkeren toe? Met deze en met andere vragen rondom parkeren wil de gemeente dit najaar, samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Het doel: een vernieuwd en actueel parkeerbeleid.

Het parkeerbeleid van Zoetermeer stamt nog uit 2012 en past niet meer bij alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Vernieuwing is daarom nodig en de gemeente wil hierbij Zoetermeerders betrekken. Wethouder Marc Rosier (Verkeer en Verkeersveiligheid): 'Iedereen heeft een mening over parkeren en nu kan iedereen meepraten! Inwoners, ondernemers maar bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van woningcorporaties, vastgoedeigenaren, eigenaren van parkeergarages, wijkvertegenwoordigers en gehandicaptenplatforms. Op verschillende manieren willen we zo veel mogelijk mensen betrekken. We zijn benieuwd naar ervaringen, knelpunten en wensen rondom parkeren in Zoetermeer.'

Nieuwe parkeeroplossingen

In Zoetermeer zijn er diverse uitdagingen op het gebied van parkeren. Een oplopende parkeerdruk in bepaalde delen van de stad, maar ook de plannen voor nieuwe woningen heeft invloed op de parkeersituatie. Zo is bijvoorbeeld de nabijheid tot het OV of de doelgroep waarvoor de woningen gebouwd worden belangrijk voor de benodigde parkeerruimte. Het huidige beleid biedt daarvoor geen ruimte. Maar ook de opkomst van deelauto’s moet meegenomen worden bij het denken over de schaarse parkeerruimte.

Fietsen

Daarnaast wil het college in gesprek over een eventuele norm voor fietsenstallingen. Dit betekent dat bij nieuwe bouwplannen er ook een minimaal aantal fietsenstallingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Dit zou kunnen passen bij het groeiende gebruik van de (elektrische) fiets. Het college heeft het voorstel voor de aanpak van het actualiseren van het parkeerbeleid naar de gemeenteraad gestuurd. Na instemming door de gemeenteraad kan het samenspraaktraject starten.