Leerlingen in gesprek over het belang van onderwijs

Home > Inwoners > Nieuws > Leerlingen in gesprek over het belang van onderwijs

Leerlingen in gesprek over het belang van onderwijs

RSS

Donderdag 21 maart was het de landelijke Dag van de Leerplicht. Om extra aandacht te schenken aan het belang van recht op onderwijs bezocht wethouder Jan Iedema (Onderwijs) SBO de Horizon. Samen met het Jongerenteam Leerplicht/RMC ging hij hierover in gesprek met leerlingen uit groep 8.

Jan Iedema: 'Ik heb genoten van de gesprekken met de leerlingen. Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar op een dag als vandaag realiseer je je hoeveel onderwijs eigenlijk bijdraagt aan hun ontwikkeling en hoe belangrijk het werk is van het jongerenteam Leerplicht.'

Jaarlijks is er een Dag van de Leerplicht om landelijk aandacht te schenken aan het recht van kinderen om onderwijs te mogen volgen. Ieder jaar wordt er een andere doelgroep gekozen en in het zonnetje gezet. Dit jaar is er gekozen voor groep 8 van het basisonderwijs. Zij gaan de overstap naar het voortgezet onderwijs maken en er wordt van hen daarbij veel zelfstandigheid gevraagd. Op drie scholen werd vandaag een interactieve presentatie gegeven.

Leerplichtambtenaren en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) medewerkers houden zich bezig met jongeren van 5 tot 23 jaar, tenzij zij eerder een startkwalificatie hebben behaald. In 1969 is de Leerplichtwet ingevoerd. Ieder kind heeft hierdoor recht op onderwijs. Ook heeft de wet een toezichthouder aangesteld (de leerplichtambtenaar), die op naleving van de leerplichtwet toeziet.