Laag inkomen? Er is altijd een collectieve zorgverzekering die bij u past!

Home > Inwoners > Nieuws > Laag inkomen? Er is altijd een collectieve zorgverzekering die bij u past!

Laag inkomen? Er is altijd een collectieve zorgverzekering die bij u past!

RSS

Iedereen verdient goede zorg. Ook als u een laag inkomen heeft. Met een collectieve zorgverzekering bent u goed verzekerd tegen lagere kosten want de gemeente betaalt mee aan de premie. Voor 2019 kunt u kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars, Zorg en Zekerheid (ZZ) en Menzis. Overstappen is makkelijk en snel.

Verschillende pakketten

Zorg en Zekerheid en Menzis bieden allebei twee verschillende verzekeringspakketten. De basisverzekering is in elk pakket opgenomen. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering) en is het mogelijk het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van de ouder(s)/verzorger(s).

U kunt kiezen uit de volgende polissen:

Menzis:

 • GarantVerzorgd 1 + GarantTandVerzorgd250
 • GarantVerzorgd 2 + GarantTandVerzorgd250 + ER (meeverzekeren Eigen Risico)

Zorg en Zekerheid:

 • AV Gemeente Standaard
 • AV Gemeente Top + ER (meeverzekeren Eigen Risico)

Op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer kunt u zien wat de verschillen zijn tussen de polissen en de premies. Zeker de moeite van het bekijken en vergelijken waard! Ook als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de collectieve zorgverzekering.

Wie kan gebruik maken van deze zorgverzekering?

U kunt aan een collectieve zorgverzekering van de gemeente Zoetermeer deelnemen als u een inkomen heeft van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoelage). Op de pagina www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen staan voor verschillende gezinssituaties de inkomensgrenzen vermeld. Zo kunt u zelf controleren of u kan deelnemen. Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee. Als u studiefinanciering ontvangt, kunt u niet deelnemen aan deze voorziening. U kunt namelijk een studielening afsluiten en bijverdienen waardoor uw inkomen hoger is dan de norm. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

Zorgtoeslag

Het kan best zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Deze verzekering dekt over het algemeen de meest noodzakelijke kosten zoals een bezoek aan de huisarts.

Wilt u meer kosten gedekt hebben dan kan dit door een aanvullende verzekering af te gaan sluiten. De kosten voor een aanvullende verzekering en kosten die vallen onder het eigen risico kunnen hoog oplopen. Mensen met een lager inkomen kunnen dan ook moeite hebben om deze kosten te betalen. De rijksoverheid geeft mensen met een lager inkomen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten, dat is de zorgtoeslag. De Belastingdienst stort deze toeslag maandelijks automatisch op uw rekening. U kunt de Zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ontvangt u in 2018 al zorgtoeslag, dan wordt dat automatisch in 2019 voortgezet.

Bijzondere bijstand

Als u kiest voor een polis met een lage premie moet u met het volgende rekening houden:

 • Het eigen risico van € 385,- is niet meeverzekerd. Dan geldt als uitgangspunt dat de gemeente het eigen risico niet vergoedt als u hiervoor een nota krijgt, u moet de rekening zelf betalen. Hiervoor kunt u wel een betalingsregeling treffen met de zorgverzekeraar.
 • Ook zullen er bepaalde kosten zijn die niet of met een kleine dekking in uw aanvullende verzekering zijn opgenomen. Als uw (collectieve) zorgverzekering een lagere vergoeding geeft dan de uitgebreide verzekering van Menzis (GarantVerzorgd 2) kunt u daarvoor geen bijzondere bijstand vragen. Als de kosten hoger zijn dan de vergoeding die de GarantVerzorgd2-polis van Menzis biedt, kunt u voor dat hogere deel bijzondere bijstand ontvangen.

Voorbeeld

Stel dat u kosten hebt voor een bepaalde behandeling van € 800,-. In de tabel hieronder ziet u een voorbeeldberekening van waar u rekening mee moet houden als u bijzondere bijstand voor (een deel van) de kosten aanvraagt.

Uw kosten Mogelijkheden voor betalen Vergoeding zorgverzekering

Kosten behandeling

€ 800,-

Bijzondere bijstand aanvraag maximaal € 200,-
U betaalt zelf € 300,-

Vergoeding volgens polis GarantVerzorgd2

maximaal € 600,-

Vergoeding van uw verzekering

bijvoorbeeld € 300,-

Overstappen is makkelijk en snel online te regelen:

 1. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand
 2. Ga naar de website www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer
 3. Vul uw gegevens in en kies uw aanbieder en pakket

De zorgverzekeraar van uw keuze regelt dan de opzegging van uw huidige verzekering.

Omdat de collectieve zorgverzekering bedoeld is voor mensen met een laag inkomen, wordt uw aanmelding door de gemeente gecontroleerd. Heeft u een te hoog inkomen, dan kunt u niet deelnemen.

Hulp bij het maken van een keuze

Vindt u het lastig om een juiste keuze te maken of om online over te stappen? U kunt hulp vragen bij Menzis en Zorg en Zekerheid.

Heeft u vragen?

 • Heeft u een vraag over de pakketten van Menzis?
  Neem dan contact op met de Menzis Klantenservice via telefoonnummer 088-222 4080.
 • Heeft u een vraag over de pakketten van Zorg en Zekerheid?
  Neem dan contact op met Zorg en Zekerheid via telefoonnummer 071-582 5825 (op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur).

Kort overzicht verschillende polissen

Meest voorkomende vergoedingen
Deze zorg zit niet of niet volledig in de basisverzekering
Menzis: GarantVerzorgd1 + GarantTand-Verzorgd250 Zorg en Zekerheid: Gemeentepakket Standaard Menzis: GarantVerzorgd2 + GarantTand-Verzorgd250 + ER Zorg en Zekerheid: Gemeentepakket Top + ER
Verzekering verplicht eigen risico -- -- Max. € 385,- Max. € 385,-
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar 100% max. € 250,- 100% max. € 230,- 100% max. € 250,- 100% max. € 500,-
Orthodontie tot 18 jaar 100%, max. € 2.000,- (eenmalig) 100%, max. € 2.000,- (eenmalig) 100%, max. € 2.000,- (eenmalig) 100%, max. € 2.000,- (eenmalig)
Fysiotherapie Max. 9 Max. 20 Max. 18 Max. 30
Meest voorkomende vergoedingen
Deze zorg zit niet of niet volledig in de basisverzekering
Menzis:
GarantVerzorgd1 + GarantTand-Verzorgd250
Zorg en Zekerheid:
Gemeentepakket Standaard
Menzis:
GarantVerzorgd2 + GarantTand-Verzorgd250 + ER
Zorg en Zekerheid:
Gemeentepakket Top + ER
behandelingen behandelingen behandelingen behandelingen
Brillen en contactlenzen 100% bril uit budgetsegment of max. € 75,- per 2 jaar 100%, enkelvoudig max. 230,- per 3 jaar, multifocaal max. € 470,- per 3 jaar 100% bril uit eenvoudig segment of max. € 125,- per 2 jaar 100%, enkelvoudig
max. € 230,- per 3 jaar, multifocaal max. € 470,- per 3 jaar
Hoortoestel (vergoeding eigen bijdrage) Max. € 100,- Max. € 250,- Max. € 150,- Max. € 250,-
Ziekenvervoer (vergoeding eigen bijdrage) 100% -- 100% 100%
Bevalling en kraamzorg 100% 100% 100% 100%
Alternatieve geneeswijzen -- 100%, max. € 115,- 80% max. € 400,- 100%, max. € 500,-
Eigen bijdragen Wmo 100%, max. € 300,- 100%, max. € 370,- 100%, max. € 300,- 100%, max. € 370,-
Mantelzorg vervanging -- -- 15 dagen 100% max. 6 weken