Kwaliteitsimpuls Markt 10 en Dobbegebied

Home > Inwoners > Nieuws > Kwaliteitsimpuls Markt 10 en Dobbegebied

Kwaliteitsimpuls Markt 10 en Dobbegebied

RSS

De gemeente wil van start met de (her)ontwikkeling van het gebied rondom Markt 10 inclusief het Dobbegebied. Het college stelt de raad voor de uitgangspunten hiervoor vast te stellen. Het voorstel bevat onder andere plannen voor woningbouw, een parkeergarage onder de Markt en voor vergroening door de realisatie van een Centraal Park.

Robin Paalvast: “Ik wil graag aan de slag met de verdere ontwikkeling van dit unieke stukje binnenstad. Mijn visie voor de toekomst is helder, namelijk het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving met een goede balans tussen woningbouw, vergroening en levendigheid”.

De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en ruimte voor allerlei evenementen. In combinatie met woningbouw ontstaat een levendig, groen en waterrijk woon- en verblijfsgebied.

De komende jaren investeert de gemeente flink in nieuwe woningbouwlocaties. De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en doorstroming is nodig om woningzoekenden een kans te geven. De gemeente wil in Zoetermeer 700 woningen per jaar bijbouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar minstens 10.000 woningen bij.

Als de raad akkoord gaat met dit voorstel dan kan de gemeente verder met het voorbereiden van de aanbesteding, de bestemmingsplannen en de gebiedsonderzoeken.

Schetsontwerp Markt-Dobbegebied

 

Contact

Door een technisch probleem duurt het soms langer voordat u een ontvangstbevestiging krijgt.

Onze excuses voor het ongemak.