Koninklijke onderscheiding voor Zoetermeerse mevrouw Mulder

Home > Inwoners > Nieuws > Koninklijke onderscheiding voor Zoetermeerse mevrouw Mulder

Koninklijke onderscheiding voor Zoetermeerse mevrouw Mulder

RSS

Burgemeester Michel Bezuijen reikte woensdag 28 oktober 2020 een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Mulder uit Zoetermeer. Mevrouw Mulder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar langdurige en betekenisvolle inzet als vrijwilligster voor de Vrije School in Zoetermeer en de Rijnsteek en haar werk voor KNGF Geleidehonden.

Al ruim 45 jaar is mevrouw Mulder vrijwillig actief voor de Vrije School in Zoetermeer, tegenwoordig De Vuurvogel. Vanaf het prille begin van de school zette mevrouw Mulder zich in als achtereenvolgens vrijwilligster, voorzitter van het bestuur, klassenouder, vertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon. Na een fusie van de Vrije Scholen in de Rijnstreek zette mevrouw Mulder zich jarenlang voor de administratie en de inning van de vrijwillige ouderbijdrage, een belangrijk deel van het schoolbudget.

Ook KNGF Geleidehonden mocht jarenlang op de vrijwillige inzet van mevrouw Mulder rekenen. Tussen 1984 en 2002 zette mevrouw Mulder zich met toewijding in voor het aan huis verzorgen, opvoeden en socialiseren van jonge puppy's die later het geleidewerk leerden.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning besluit mevrouw Mulder, voor haar langdurige en betekenisvolle inzet als vrijwilligster, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege de coronamaatregelen krijgt mevrouw Mulder haar Koninklijke onderscheiding niet opgespeld door burgemeester Bezuijen, maar door haar partner de heer Weerstra.

Burgemeester Bezuijen, Mevrouw Mulder en de heer Klapwijk, de aanvrager van de Koninklijke onderscheiding.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.