Kabinet trok jarenlang te weinig geld uit voor jeugdzorg

Home > Inwoners > Nieuws > Kabinet trok jarenlang te weinig geld uit voor jeugdzorg

Kabinet trok jarenlang te weinig geld uit voor jeugdzorg

RSS

Het college van Zoetermeer reageert op de resultaten van het onderzoek naar de structurele tekorten in de jeugdzorg. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na jaren van discussie over de kosten in de jeugdzorg wordt in dit onderzoek aangetoond dat het Rijk al jaren te weinig geld beschikbaar stelt voor jeugdzorg.

Het rapport laat feilloos zien waarom gemeenten bij dit kabinet steeds de noodklok hebben geluid. Zij hebben de afgelopen jaren ingrijpende bezuinigingen en stevige lastenverhogingen doorgevoerd om de zorg voor kwetsbare jongeren te kunnen blijven bieden. Gemeenten kwamen daarbij steeds dichter bij de grens van wat mogelijk en acceptabel is en moesten die soms zelfs overschrijden.

Na jaren van discussie over de kosten in de jeugdzorg wordt nu aangetoond dat het Rijk al jaren te weinig geld beschikbaar stelt. Alleen al in 2019 kregen gemeenten ongeveer 1,7 miljard te weinig van het Rijk om hun taken uit te voeren. 'De gemeente Zoetermeer is blij dat in het onderzoek ook is gekeken naar diverse maatregelen die gemeenten kunnen nemen om de kosten in de jeugdzorg terug te dringen. Tegelijk is ook duidelijk dat gemeenten met deze maatregelen de enorme tekorten niet hadden kunnen voorkomen.' aldus wethouder Jakobien Groeneveld (Jeugd gemeente Zoetermeer).

In november 2019 schreef het college van de gemeente Zoetermeer, samen met de colleges van Leidschendam-Voorburg en 's-Hertogenbosch, al een brief aan het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de grote tekorten. De brief werd bij een VNG-bijeenkomst van alle gemeenten unaniem ondersteund en kon het kabinet overtuigen van de noodzaak van maatregelen. Het kabinet heeft steeds aangegeven eerst de uitkomsten van het onderzoek te willen afwachten. Die uitkomsten liggen er nu en kunnen niet worden genegeerd.

'Het is pijnlijk om nu ook in het rapport te lezen dat we al jaren veel te weinig geld krijgen. Wij verwachten nu van het Rijk dat het dit erkent en rechtzet. Naast een forse structurele compensatie aan de gemeenten verwachten we ook dat het Rijk zo snel mogelijk een compensatie geeft voor de tekorten van de afgelopen jaren. De bezuinigingen die noodgedwongen zijn doorgevoerd, zijn hard aangekomen bij onze inwoners en de gevolgen ervan zijn niet zomaar hersteld. Haast is geboden.' zegt wethouder Marc Rosier (Financiën gemeente Zoetermeer).

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.