Groene, veilige stad met ambitie

Home > Inwoners > Nieuws > Groene, veilige stad met ambitie

Groene, veilige stad met ambitie

RSS

Dit is de titel van het definitieve coalitieakkoord dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA op 25 mei hebben gesloten. Het akkoord zal dinsdag 29 mei bij de raadsvergadering aan de burgemeester worden aangeboden, voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe wethouders.

Wijkgericht werken is een speerpunt van het coalitieakkoord, dat te vinden is op www.zoetermeer.nl/coalitieakkoord. Zaken die spelen in de directe omgeving van inwoners worden voortaan vooral op wijkniveau aangepakt. Belangrijke onderwerpen zijn verder: een veel betere doorstroming op de woningmarkt, veiligheid, duurzaamheid, investeren in groen en stadsnatuur en goed onderhoud van het openbaar gebied.

Het beoogde nieuwe college wordt gevormd door zes wethouders: Marc Rosier en Jan Iedema (beiden VVD), Margreet van Driel (LHN), Robin Paalvast (D66), Jakobien Groeneveld (GroenLinks) en Ingeborg ter Laak (CDA).