Gemeente investeert in Dutch Innovation Park

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente investeert in Dutch Innovation Park

Gemeente investeert in Dutch Innovation Park

RSS

Het college presenteert een uitvoeringsagenda voor het Dutch Innovation Park. Hierin staan concrete acties om de ontwikkeling van het Dutch Innovation Park de komende jaren verder vorm te geven.

Wethouder Iedema (Onderwijs & Economische Zaken) is enthousiast over de plannen voor het park: “Het verder ontwikkelen van het park is belangrijk voor Zoetermeer. Het doel is een modern en hoogwaardig campusgebied waar onderwijs, onderzoek, werken en wonen worden gecombineerd in een aantrekkelijk gebied dat verbonden is met de rest van onze stad".

De uitvoeringsagenda beschrijft de activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van het park. Enkele concrete doelstellingen zijn de realisatie van een automatische vervoersverbinding tussen station Lansingerland-Zoetermeer en het Dutch Innovation Park, de groei van het studentenaantal en uitbreiding en verbreding van het onderwijsassortiment, de realisatie van woningen voor studenten en short stay faciliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de openbare ruimte in het gebied. Het totaal aan acties heeft als doel de ontwikkeling van het Dutch Innovation Park te versnellen en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de Zoetermeerse en regionale economie en de werkgelegenheid van de toekomst.

De waarde van het Dutch Innovation Park wordt vanuit de regio gedragen. De Provincie Zuid-Holland ziet het park als een kenniscentrum waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar hebben gevonden. Provinciaal en regionaal wordt er veel waarde gehecht aan campussen, omdat daar de groei van de werkgelegenheid van de toekomst voor een groot deel wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn campussen een broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid en innovatie. Het Dutch Innovation Park heeft een stevige positie binnen het regionale campussenbeleid. 


Over Dutch Innovation Park

Het Dutch Innovation Park in Zoetermeer is dé plek in de regio voor toegepaste innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Hier delen IT-bedrijven en ruim 700 IT-studenten kennis en werken er samen. Door de synergie op het park ontstaan innovaties en nieuwe business. Dutch Innovation Park verbindt en biedt kansen. Kijk voor meer informatie op: www.dutchinnovationpark.nl.