Extra vuurwerkvrije zones rond jaarwisseling

Home > Inwoners > Nieuws > Extra vuurwerkvrije zones rond jaarwisseling

Extra vuurwerkvrije zones rond jaarwisseling

RSS

Het college wijst voor de komende jaarwisseling vier extra vuurwerkvrije zones in de stad aan. Het gaat om vier natuurgebieden, waarvan het Balijbos al specifiek is bepaald. De andere drie natuurgebieden kunnen de inwoners van Zoetermeer zelf kiezen. In deze zones kunnen hondenbezitters hun honden rustig uitlaten. Dat er vuurvrije natuurgebieden worden aangewezen is het gevolg van een burgerinitiatief van begin dit jaar.

De initiatiefnemers gaven aan dat in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling veel vuurwerk wordt afgestoken en noemden daarbij specifiek het Balijbos. Gevolgen zijn angstige honden en onrust bij hondenbezitters die hun honden niet rustig kunnen uitlaten.

Handhaving

Het burgerinitiatief vroeg om alle natuurgebieden in Zoetermeer aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Maar dat blijkt niet mogelijk, legt burgemeester Aptroot uit. 'Bij het handhaven van een vuurwerkvrije zone is het noodzakelijk dat er op heterdaad wordt betrapt met het afsteken van vuurwerk. Aangezien het in Zoetermeer gaat om groot aantal natuurgebieden die verspreid liggen over de stad, is het niet mogelijk om in alle natuurgebieden handhavend op te treden. Daarom wordt het aantal natuurgebieden beperkt tot vier.'

Inwoners kiezen zelf!

Het Balijbos wordt voorgesteld als één van de vier natuurgebieden die als vuurwerkvrije zone kan worden aangewezen. Inwoners bepalen zelf welke andere drie natuurgebieden vuurwerkvrij worden Zij kunnen hun voorkeur kenbaar maken via de 'Doe mee-website'. Mogelijke keuzes zijn bijvoorbeeld het Westerpark, het Buytenpark, de Meerpolderdijk, het recreatiegebied Noord Aa, het tijdelijk losloopgebied in Oosterheem en het Van Tuyllpark.

Pilot

Inwoners worden geïnformeerd wanneer zij de gebieden kunnen gaan kiezen via de 'Doe mee-website'. Over de ingestelde vuurwerkvrije zones via het Streekblad en social media. Bij de vuurwerkvrije zones worden borden geplaatst met daarop de aanduiding vuurwerkvrije zone. Het gaat hierbij om een pilot, die na de jaarwisseling van 2018-2019 wordt geëvalueerd.