Evaluatie persoonsgebonden budget

Home > Inwoners > Nieuws > Evaluatie persoonsgebonden budget

Evaluatie persoonsgebonden budget

RSS

Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wmo en Jeugdhulp aangescherpt. Dit is onlangs geëvalueerd. Alle budgethouders hebben een enquête, opgesteld in samenwerking met de Adviesraad sociaal domein, ontvangen. Op basis van de resultaten is besloten om op dezelfde weg door te gaan.

Conclusie van de evaluatie

26% van de budgethouders heeft de enquête ingevuld. De vragenlijst bevatte vragen over de volgende onderwerpen: budgetplan, informatie over beheer pgb, budgetbeheer, maandloon, eisen aan de hulpverlener uit het sociaal netwerk en aan de gekwalificeerde hulpverlener. Budgethouders hebben over het algemeen geen last van de aangescherpte eisen. Wel kwam naar voren dat het opstellen van een budgetplan voor ruim de helft van de cliënten moeilijk is. Dit gaan we oplossen door een toelichting bij het budgetplan te voegen en we gaan Stichting Mee vragen ondersteuning te bieden bij het invullen ervan.

U kunt het rapport bekijken in de Onderzoeksbank.