Een uitgebreide CultuurZomer door samenwerking

Home > Inwoners > Nieuws > Een uitgebreide CultuurZomer door samenwerking

Een uitgebreide CultuurZomer door samenwerking

RSS

Het culturele veld in Zoetermeer heeft zich verenigd in een Taskforce Cultuur en gezamenlijk een projectplan opgesteld, onder de vlag CultuurZomer. De gemeente stelt budget beschikbaar uit het corona noodsteun fonds om dit programma te ondersteunen.

Het college wil met de steun de extra kosten dekken om bestaande activiteiten coronaproof te maken en nieuwe initiatieven stimuleren om een divers cultureel programma mogelijk te maken voor de inwoners van Zoetermeer. 'Culturele instellingen lijden onder de coronacrisis, maar hun saamhorigheid toont veerkracht en creativiteit. Door de CultuurZomer te steunen, helpen we de sector en kunnen inwoners deze zomer veilig genieten van een uitgebreid aanbod aan voorstellingen en activiteiten.', licht wethouder Paalvast (Cultuur) toe.

CultuurZomer

Culturele organisaties hebben het zwaar nadat zij half maart abrupt hun deuren moesten sluiten en nog altijd te maken hebben met veel beperkingen. Het culturele veld heeft zich als reactie daarop verenigd in een Taskforce Cultuur Zoetermeer, bestaande uit 16 organisaties. Gezamenlijk hebben zij het projectplan CultuurZomer opgesteld waarmee zij deze zomer (juni t/m september) een 50-tal activiteiten willen uitvoeren die passend zijn binnen alle huidige coronamaatregelen. Met een financiële bijdrage van € 81.450,- steunt de gemeente dit programma en daarmee ook alle daaraan verwante organisaties, zoals leveranciers, horeca en cultuurmakers. Kijk voor meer informatie op www.cultuurzomer079.nl.

Corona noodsteun fonds

Het gemeentebestuur heeft besloten om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen als corona-noodsteun. Dit is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die acuut extra steun nodig hebben om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Met deze noodsteun kunnen ook sectorbrede initiatieven in de stad worden ondersteund.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.