Een Tiny Forest bij u of jou om de hoek?

Home > Inwoners > Nieuws > Een Tiny Forest bij u of jou om de hoek?

Een Tiny Forest bij u of jou om de hoek?

RSS

De gemeente Zoetermeer en IVN Natuureducatie leggen de komende tijd drie Tiny Forests aan in Zoetermeer. Tiny Forests zijn kleine bossen ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

Het bos wordt immers van en voor de buurt en de school in de buurt.  Bewoners of scholen die interesse hebben kunnen zich aanmelden en een locatie aandragen. Uit de aanmeldingen worden de meest geschikte en haalbare locaties geselecteerd. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2021 via www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Geschikte locaties in kaart gebracht

Niet elke locatie is geschikt voor het aanleggen van een Tiny Forest. Of een plek geschikt is voor een Tiny Forest is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het bestemmingsplan, de ligging van gasleidingen of riolering en de grootte van de locatie. Daarnaast is er voldoende enthousiasme van de buurt en minimaal één omliggende school nodig. Uit alle aanmeldingen worden de meest geschikte locaties geselecteerd of eventuele alternatieven in de buurt voorgesteld. Hier vindt u een lijst met criteria waaraan een Tiny Forest moet voldoen.

Meer dan 100 Tiny Forests in Nederland

Zoetermeer is geselecteerd als één van zestien Zuid-Hollandse Tiny Forest partnergemeenten die een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland ontvangt. Het aantal minibossen in Nederland groeit daardoor tot meer dan 100 in totaal.

De natuur dichterbij

Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen bos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt door gemeente Zoetermeer en dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland.
 

DaphneTeeling, regiodirecteur IVN Natuureducatie en wethouder Jakobien Groeneveld ondertekenen de overeenkomst voor drie Tiny Forests in Zoetermeer tijdens een digitale bijeenkomst.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.