Detailhandelsbeleid 2019-2023

Home > Inwoners > Nieuws > Detailhandelsbeleid 2019-2023

Detailhandelsbeleid 2019-2023

RSS

Winkels, supermarkten en tuincentra zijn onmisbaar voor Zoetermeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, gaat de gemeente in 2018 het beleid voor het winkelaanbod (detailhandel) vernieuwen.

Nieuwe ontwikkelingen zoals online winkelen en XL supermarkten staan hier bijvoorbeeld nog niet goed in. Daarom deden inwoners en ondernemers in mei en juni 2018 mee aan de online enquête zodat het ook in de toekomst prettig blijft om in Zoetermeer te winkelen. Ook konden alle geïnteresseerden de presentatie van het adviesbureau BRO volgen tijdens twee samenspraakbijeenkomsten over dit onderwerp (zie bijlage). Daarnaast zijn er klankbordgroepen van betrokken partijen gevormd om het college van burgenmeester en wethouders te adviseren over de toekomst van het winkelaanbod in de binnenstad en de wijken.

Maandag 18 maart 2019 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Detailhandelsnota 2019-2023 met algemene stemmen aangenomen. Hier vindt u het eindverslag van de samenspraak.