De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

Home > Inwoners > Nieuws > De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

RSS

Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Het masterplan waarin deze ambitie verder is uitgewerkt heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Rosier: 'Dit masterplan is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het gebied. Het masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met de grondeigenaren en een adviesgroep van bewoners. Ook bij volgende stappen zet de gemeente deze samenwerking voort.'

Kans voor de stad

De gemeente, bewoners, de betrokken eigenaren en andere belanghebbenden in het gebied zien de ontwikkeling van het Entreegebied als een enorme kans voor onze stad. Jongeren blijven graag in hun stad wonen, maar vinden het lastig een betaalbare woning te vinden. Senioren ruilen graag hun gezinswoning in voor een appartement vol gemak en luxe. Stedelijke gezinnen zoeken een plek met levendigheid en voorzieningen om de hoek. De Entree voorziet huidige en nieuwe Zoetermeerders in die behoefte.

Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert in een stadsstraat waar mensen wonen, werken,en verblijven. De maximum snelheid gaat omlaag van 70 naar 50 km/h. De bestaande weg en busbanen blijven behouden. De rijbanen worden iets versmald met groen erlangs. Enkele kruispunten worden aangepast om het verkeer beter te laten doorstromen. Daarbij hebben nieuwe systemen voor de verkeersregeling, zoals een groene golf, een positief effect op de doorstroming. Aan weerszijden van de Afrikaweg komen ventwegen om de bebouwing langs de Afrikaweg te bereiken.

Nieuwe mobiliteit

Bewoners van De Entree gaan vooral gebruik maken van openbaar vervoer en fiets. We zetten ook in op vernieuwende vormen van mobiliteit, zoals gedeelde (elektrische) fietsen en deelauto's. Parkeren in De Entree wordt anders dan we gewend zijn in Zoetermeer, maar er mag geen extra parkeeroverlast in de omliggende wijken ontstaan. Er komen ondergrondse parkeergarages voor bewoners en bezoekers parkeren betaald bovengronds.

Groen en duurzaam

Groen is een belangrijke kwaliteit waarmee De Entree zich van andere stedelijke gebieden in de regio onderscheidt. Het groen is open aan de rand van het gebied en staat in verbinding met de omliggende wijken Meerzicht en Driemanspolder. Het openbaar gebied in De Entree is door het groen aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. De Entree wordt gasloos en zoveel mogelijk energieneutraal. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om de stad in de zomer koeler te houden.

Meer informatie over het Entreegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer.

luchtfoto Entreegebied