College biedt gemeenteraad twee varianten aan voor zwembad

Home > Inwoners > Nieuws > College biedt gemeenteraad twee varianten aan voor zwembad

College biedt gemeenteraad twee varianten aan voor zwembad

RSS

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft dinsdag 20 februari 2018 een memo aan de gemeenteraad gestuurd waarin twee varianten voor een recreatief zwembad zijn uitgewerkt. Een variant betreft de uitbreiding van zwembad De Veur; de andere is de bouw van een geheel nieuw zwembad waarbij zwembad de Driesprong wordt gesloopt. Wethouder Margreet van Driel (Sport): 'Ik ben heel blij dat we de gemeenteraad nu de mogelijkheid bieden een keuze te maken uit twee goed onderbouwde varianten. Beide hebben voor- en nadelen, maar in ieder geval is er nu concreet zicht op voldoende recreatief zwemwater in Zoetermeer en de financiële consequenties daarvan'.

Zwembad De Veur is gebouwd in 1992 en is in 2013 in het kader van het project Greenov sterk verduurzaamd. Bij een uitbreiding van De Veur zal uiteraard zo duurzaam en energiezuinig mogelijk worden bijgebouwd. In deze variant blijft de Driesprong echter wel in stand. Dit bad is niet energiezuinig en de mogelijkheden tot verdere verduurzaming zijn beperkt. Als de Driesprong wordt aangehouden betekent dit op korte termijn een investering in de kwaliteit en op langere termijn sloop en nieuwbouw van de Driesprong.

Het college denkt als locatie voor een eventueel nieuw te bouwen zwembad aan het Vernèdepark, maar nader locatieonderzoek moet uitwijzen of een nieuw zwembad hier inpasbaar is. Bij sloop van de Driesprong en beoogde nieuwbouw in het Vernèdepark kan een naar verhouding zeer energiezuinig complex worden gerealiseerd en beschikt Zoetermeer over twee duurzame zwembaden die beiden jaren meekunnen.

Het college vindt het Vernèdepark de aangewezen locatie voor een nieuw complex met binnen- en buitenzwembad, sporthal en fitness. De zeer centrale ligging, vlakbij De Driesprong en op loopafstand van RandstadRail-halte Delftsewallen, pleiten voor deze locatie. Dit staat de mogelijkheden van nieuwbouw voor het woningprogramma niet in de weg. De oude Driesprong zou dan vrijkomen voor herontwikkeling en kan eventueel betrokken worden in de herontwikkeling van de ernaast gelegen gronden aan de Paltelaan.