BNG Bank nieuwe huisbankier gemeente Zoetermeer

Home > Inwoners > Nieuws > BNG Bank nieuwe huisbankier gemeente Zoetermeer

BNG Bank nieuwe huisbankier gemeente Zoetermeer

RSS

Betaalt u aan de gemeente of krijgt u geld van de gemeente? Dan ziet u binnenkort een ander rekeningnummer van de gemeente op uw rekeningafschriften. Vanaf 1 oktober 2017 verzorgt de BNG Bank het betalingsverkeer van de gemeente Zoetermeer.

Wat gaat u daarvan merken?

Op de nota's en belastingaanslagen staat vanaf nu het nieuwe bankrekeningnummer (IBAN) bij de BNG Bank vermeld. Gebruik daarom bij het doen van de betaling dus het rekeningnummer op de nota of de aanslag. Heeft u een incassomachtiging afgegeven, dan ziet u bij de incasso het nieuwe rekeningnummer. Moet u een nota of aanslag betalen waarop het oude rekeningnummer nog staat vermeld, dan kunt u gewoon dit nummer nog invullen op uw betalingsopdracht.