Bijdrage voor betere waterkwaliteit

Home > Inwoners > Nieuws > Bijdrage voor betere waterkwaliteit

Bijdrage voor betere waterkwaliteit

RSS

Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt in 2019 geld beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit. Zowel particulieren, agrariërs, natuurbeheerorganisaties als gemeenten met een goede maatregel komen hiervoor in aanmerking.

Een voorbeeld van zo'n maatregel zijn natuurvriendelijke oevers en onderwaterstructuren. Ook baggeren en het zorgen voorzieningen voor vissen om te migreren komen in aanmerking voor de regeling. Het gaat om maatregelen in kleine of lokale wateren. Die liggen meestal in woonwijken, tussen weilanden en kassen of ze zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied.

Samen voor een gezonde leefomgeving

'Samen werken we aan een betere waterkwaliteit en aan een groene en gezonde leefomgeving. Door wensen en initiatieven van anderen financieel te ondersteunen werken we met de bewoners en gebruikers in ons gebied samen,' vertelt Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap.

De Stimuleringsregeling Lokaal Water Delfland loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Er is in totaal € 400.000,- beschikbaar. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u op: www.hhdelfland.nl/subsidielokaalwater.

Water in Bentwoud