Afrondend begrotingsvoorstel

Home > Inwoners > Nieuws > Afrondend begrotingsvoorstel

Afrondend begrotingsvoorstel

RSS

Het college heeft een afrondend begrotingsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin worden voorstellen gedaan om het begrotingstekort 2019 te dekken. Het dekkingsplan bevat een aantal maatregelen tot bijsturing van beleid. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het geraamde begrotingstekort 2019 te dekken door de inzet van reservemiddelen.

Het verwachte begrotingstekort voor 2019 is € 7,1 mln. Dat komt voornamelijk door de hogere uitgaven van jeugdzorg van € 7,9 mln. Het begrotingssaldo wordt in de eerste plaats beïnvloed door twee factoren buiten de gemeente: een lagere uitkering uit het Gemeentefonds van € 0,6 mln. en een hogere rijksvergoeding voor de uitkeringen (BUIG) van € 2,5 mln. Beide afwijkingen zijn structureel.

Het definitieve begrotingsvoorstel 2019 schetst ook het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2020 en de zoekrichtingen die het college – in hoofdlijn – voorbereidt om vanaf 2020 te komen tot aanvullende voorstellen tot verlaging van kosten of verhoging van inkomsten. Momenteel is het college in de oriënterende fase van de zoektocht naar oplossingen. Het college zal de raad actief informeren en betrekken bij de voorbereiding van de zoekrichting en uitwerking daarvan .Het afrondend begrotingsvoorstel wordt in november in het begrotingsdebat in de gemeenteraad besproken.