Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan / Theaterplein

Home > Inwoners > Nieuws > Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan / Theaterplein

Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan / Theaterplein

RSS

De parkeerzone aan de Duitslandlaan heeft nu drie gehandicaptenparkeervakken, een Kiss & Ride vak en één taxistandplaats. Deze parkeerzone wordt opgeheven en daar komen betaalde parkeerplaatsen voor terug. Het Theaterplein krijgt een parkeerzone met twee gehandicaptenparkeerplaatsen en twee taxistandplaatsen waar de taxi's maximaal 15 minuten mogen staan.

Het is ook toegestaan om de taxistandplaatsen te gebruiken voor het in- en uitstappen. Er wordt een verlaagde band aangebracht en er worden extra trottoirtegels geplaatst zodat mensen met een beperking er optimaal gebruik van kunnen maken. De toegankelijkheidsraad is geraadpleegd over de aanpassingen aan de parkeerzone.

Het aantal bezoekers van het nabij gelegen uitgaansgebied groeit en met deze aanpassingen komt de gemeente tegemoet aan de mogelijk toenemende behoefte aan taxistandplaatsen. De gemeente heeft onderzocht of er op het Theaterplein-straatniveau (aan de Duitslandlaan) drie vaste taxistandplaatsen kunnen komen. Gelet op de recente inrichting van dit deel van het plein is dit om verkeersveiligheidsredenen niet wenselijk.

tekening parkeren Theaterplein-Duitslandlaan