Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Aankondiging aanwijzing lokale omroep

  (22-11-2017)

  Het Commissariaat voor de Media heeft Stichting Zoetermeer FM op 22 juli 2013 voor vijf jaar als lokale omroep aangewezen. Op 21 juli 2018 eindigt de aanwijzing van de Stichting Zoetermeer FM als lokale omroep.

  Lees meer
 • Presentatie concept gebiedsvisie Dutch Innovation Park

  (22-11-2017)

  Het Dutch Innovation Park aan de A12 biedt volop kansen om uit te groeien tot dé ICT-hotspot van de regio. Nu al studeren er ruim 650 ICT-studenten aan vier ICT-opleidingen en zijn er internationaal gerenommeerde ICT- bedrijven, mkb-bedrijven en ICT-startups gevestigd. Om het gebied nog verder te ontwikkelen, hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, de Haagse Hogeschool en de gemeente een concept gebiedsvisie opgesteld.

  Lees meer
 • Help mee bij het Straatvoetbaltoernooi

  (21-11-2017)

  Houdt u ervan om een balletje te trappen? Of om mee te helpen aan een ontzettend leuke dag voor kinderen? Geef u dan op als vrijwilliger voor het SVBN straatvoetbaltoernooi op zaterdag 5 mei 2018.

  Lees meer
 • Controlebericht NL-Alert

  (21-11-2017)

  Op maandag 4 december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van het controlebericht kunt u nagaan of uw telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen.

  Lees meer
 • Ruimte voor Kunst

  (17-11-2017)

  De gemeenteraad heeft de motie 'Ruimte voor de kunst' vastgesteld. Hiermee wil zij de buitenruimte van de stad meer openstellen voor kunst van (opkomende) kunstenaars. Daarom vraagt de gemeente Zoetermeer aan professioneel werkend beeldend kunstenaars deel te nemen aan de pilot 'Ruimte voor Kunst'.

  Lees meer
 • Presentatie concept gebiedsvisie Dutch Innovation Park

  (16-11-2017)

  Dutch Innovation Park aan de A12 biedt volop kansen om uit te groeien tot dé ICT-hotspot van de regio. Nu al studeren er ruim 650 ICT-studenten aan vier ICT-opleidingen en zijn er internationaal gerenommeerde ICT- bedrijven, mkb-bedrijven en ICTstartups gevestigd. Om het gebied nog verder te ontwikkelen, hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, de Haagse Hogeschool en de gemeente een concept gebiedsvisie opgesteld. Deze presenteren ze op 30 november van 19.00 tot 21.00 in de Dutch Innovation Factory aan de Bleiswijkseweg 37.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsvoorstelling 2018

  (16-11-2017)

  De traditionele Nieuwjaarsvoorstelling vindt dit jaar op dinsdag 9 januari 2018 plaats in het Stadstheater. Bent u erbij? Getalenteerde Zoetermeerders zorgen voor een schitterende avond vol zang, dans en muziek, live begeleid door het Theaterorkest. In de voorstelling van dit jaar zien we hoe de stad langzaam verandert en verbetert. Een muzikaal spektakel, met optredens van o.a. Vocal & Friends, Popkoor Just for Fun, Angie White en Lysa Anne. De regie is in handen van Storytellers. Burgemeester Aptroot opent de feestelijke avond met zijn nieuwjaarstoespraak. Daarna volgt de voorstelling. Na de voorstelling bent u van harte welkom om in het theatercafé te toosten op het nieuwe jaar! Voor deze receptie heeft u geen entreekaart nodig.

  Lees meer
 • Schoen zetten bij speelboerderij Het Buitenbeest

  (16-11-2017)

  'O, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind!' Heeft u kinderen tussen de 4 en 12 jaar? Dan kunnen ze vanaf 18 november tot 3 december hun schoen zetten op speelboerderij Het Buitenbeest. Natuurlijk mogen ze voor Sinterklaas zingen, een tekening in hun schoen doen en natuurlijk een wortel voor het paard Amerigo. Sinterklaas komt vast langs om er iets lekkers in te stoppen. U kunt de volgende dag de schoen weer ophalen. Elk kind kan één keer gratis de schoen zetten.

  Lees meer
 • Energiecafé over energieopslag

  (16-11-2017)

  In Nederland wekken we steeds meer energie op, bijvoorbeeld door zonnepanelen. Wanneer er meer energie opgewekt is, dan verbruikt, wordt dit vaak opgeslagen. Maar heeft energieopslag wel een toekomst in Nederland? En hoe zit dat met warmteopslag? Waar laten we die warmte en hoe blijft de temperatuur op peil? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens het Energiecafé op maandag 20 november.

  Lees meer
 • Afsluitingen voor werkzaamheden nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

  (16-11-2017)

  In het weekend van 25 november worden 48 meter lange liggers over het spoor gemonteerd voor het viaduct van station Lansingerland-Zoetermeer. De toerit van de Oostweg in Zoetermeer naar de A12 richting Gouda / Utrecht en het fietspad Spoorpad / Craenenborgpad worden hiervoor afgesloten. Dit is nodig om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen. Ook rijden er geen treinen tussen Woerden en Den Haag.

  Lees meer
 • Stadhuisplein een stap verder

  (15-11-2017)

  Op dit moment zijn de werkzaamheden bij het Stadhuisplein in volle gang. Het inrichtingsvoorstel voor het nieuwe Stadhuisplein is ook bijna af. Eind november kan iedereen via Doemee.nl dit ontwerp inzien. Wethouder Rosier: 'De werkzaamheden aan de RandstadRail-halte gaan goed vooruit en de eerste vernieuwingen zijn al duidelijk zichtbaar'. De verwachting is dat zowel de herinrichting als de werkzaamheden aan de perrons in maart/april 2018 klaar zijn.

  Lees meer
 • Onvoldoende draagvlak bij ondernemers voor Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dorpsstraat

  (15-11-2017)

  Na de eerste BIZ Dorpsstraat in 2012-2016 sprak de gemeenteraad in het raadsbesluit van 29 december 2016 over de Toekomstvisie Dorpsstraat 2030 de wens uit voor continuering van een BIZ in de Dorpsstraat Zoetermeer, mits daar voldoende draagvlak voor zou zijn. De ondernemers hadden in 2017 een overgangsjaar nodig om een nieuwe ondernemersvereniging op te richten. De vastgoedeigenaren hebben ondertussen een Vastgoed-BIZ opgericht. De ondernemers hebben dit najaar hun BIZ-plan bij de gemeente ingediend.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet

  (14-11-2017)

  Op 15 november, tussen 19.00 en 20.30 uur, is er een inloopbijeenkomst bij voetbalvereniging DSO over het onderzoek naar een vaarverbinding tussen Rijn-Rotte-Vliet. Tijdens de avond kunnen belangstellenden de eindconclusies van het onderzoeksrapport inzien en vragen stellen.

  Lees meer
 • Ook in 2018 weer een ZoetermeerPas?

  (13-11-2017)

  Half november ontvangen huidige ZoetermeerPashouders bericht over hun pas voor volgend jaar. Is uw inkomen van nu bekend bij de gemeente? Dan ontvangt u een brief die vertelt dat u in december via de post een ZoetermeerPas 2018 krijgt.

  Lees meer
 • The Next Step voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

  (10-11-2017)

  Donderdag 9 november vond in de Dutch Innovation Factory de tweede editie plaats van de oriëntatiebeurs The Next Step. Tijdens The Next Step kunnen jongeren zich oriënteren op hun carrièremogelijkheden en een indruk krijgen van de mogelijke vervolgstappen na school. Wethouder Isabelle Vugs (Onderwijs) die de beurs opende en de leerlingen persoonlijk ontving: 'Het is voor jongeren uit praktijkonderwijs en speciaal onderwijs heel belangrijk dat ze zich oriënteren op hun toekomst. Dit evenement waarbij aanbieders arbeidsmatige dagbesteding, werkgevers en de gemeente Zoetermeer samenwerken, biedt de jongeren deze kans.'

  Lees meer
 • Het jaarlijkse scholierendebat is weer begonnen

  (09-11-2017)

  Leerlingen uit het Zoetermeerse basis- en VMBO-onderwijs debatteerden woensdag 8 november in de Raadzaal van het Stadhuis over uiteenlopende onderwerpen. Dit debat vond plaats in het kader van Stadhuis van Democratie en is de eerste in een reeks van debatten tussen scholieren van alle onderwijsniveaus die in de aankomende maanden zullen plaatsvinden. Zoetermeer organiseert de debatten ieder jaar om de betrokkenheid van jongeren bij het democratische proces en de lokale politiek te bevorderen.

  Lees meer
 • Samen de toekomst van Zoetermeer vormgeven

  (08-11-2017)

  Nieuwe woningen voor Zoetermeerse jongeren, 50-plussers en gezinnen. Bestaande wijken opknappen en verduurzamen. Wijken sociaal sterk maken en houden. Groen dat bereikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Betere bereikbaarheid en een goed openbaar vervoer. Onderwijs voor meer studenten. Betere vrijetijdsvoorzieningen. Meer werkgelegenheid en bedrijventerreinen (her-)ontwikkelen.

  Lees meer
 • Zoetermeerders welkom tijdens open dagen nieuwe Stadhuis-Forum

  (08-11-2017)

  De gemeente en de partners in het Forum willen de opening van het gerenoveerde Stadhuis-Forum graag met de Zoetermeerders vieren op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2018. Ze vragen de raad in te stemmen met de organisatie van deze feestelijke open dagen.

  Lees meer
 • Verder werken aan veilig verkeer in de stad

  (08-11-2017)

  De gemeente werkt steeds aan het verbeteren van verkeerssituaties in de stad. Deze verkeersprojecten zijn samengebracht in de Nota Mobiliteit Zoetermeer. Die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en voor besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarbij staan verkeersveiligheid en bereikbaarheid voorop. Wethouder Marc Rosier (Verkeer): 'Het is belangrijk om veilig gedrag in het verkeer te bevorderen. Dit begint met verkeerslessen en -examens voor leerlingen in het basisonderwijs. De lessen zorgen voor een belangrijke verbetering van hun kennis en vaardigheden in het verkeer. Ook ben ik blij dat met de ontsluiting bij Nutricia het oude dorp verkeersveiliger wordt'.

  Lees meer
 • Eerste stap in bouw starterswoningen Saturnusgeel

  (08-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een voorstel voor de kosten en opbrengsten voor het bouwplan Saturnusgeel. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt, liggen de financiële kaders van het plan vast en kan er geld beschikbaar komen voor de bouw van 21 starterswoningen.

  Lees meer
 • Burgemeester Aptroot ontbijt samen met schoolkinderen in week van Nationaal Schoolontbijt

  (08-11-2017)

  Op 8 november schoof burgemeester Aptroot aan bij basisschoolleerlingen uit verschillende groepen, terwijl zij gezamenlijk ontbeten. Met dit Burgemeestersontbijt geeft de gemeente Zoetermeer het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees meer
 • Oval baan SilverDome weer volledig in gebruik

  (07-11-2017)

  Maandag 13 november gaat de Oval baan van SilverDome dit seizoen alsnog open. Dit is het gevolg van de rechtszaak die de gemeente Zoetermeer aanspande tegen de exploitant van SilverDome die deze zomer aankondigde de baan wegens achterstallig onderhoud per direct te sluiten.

  Lees meer
 • Europese subsidie voor integratie vergunninghouders

  (07-11-2017)

  Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp ontvangen een subsidie uit de Europese migratie- en veiligheidsfondsen van het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee gaan ze extra geld inzetten voor de al lopende integratie van vergunninghouders onder de noemer 'Lokale kansen voor wereld talent'. 'Met het extra geld is er ruimte voor meer taalondersteuning en nieuwe trajecten voor het combineren van inburgeren met werken. Waarschijnlijk kan dan ook volgende zomer de Zomerschool weer worden aangeboden. Dat is goed nieuws', aldus wethouder Vugs.

  Lees meer
 • Reimarkt geopend; de winkel voor duurzaam wonen

  (06-11-2017)
  Vergroot afbeelding: officiële opening Reimarkt

  Wethouder Robin Paalvast heeft officieel de Reimarkt aan de Dorpsstraat 63 geopend. Hij vierde dit feestelijke moment samen met het personeel en diverse bezoekers. In de nieuwe winkel van Reimarkt vindt u kant-en-klare oplossingen voor het verbeteren en verduurzamen van uw woning.

 • Wandel mee met de winterwandeling in de Natuurtuin

  (06-11-2017)

  Ontdek op zondag 26 november tijdens de winterwandeling 'de Natuurtuin in de winter!' De natuurtuingids vertelt u alles over de verandering van de natuur. Komt u ook? De wandeling start om 14.00 uur vanaf 't Westpunt in het Westerpark. U gaat via de zij-ingang de Natuurtuin in. Kom op tijd want het hek gaat weer op slot omdat de Natuurtuin gesloten is. De wandeling duurt ongeveer een uur.

  Lees meer
 • Finn Bos wint kleurwedstrijd zichtbare vernieuwing Cadenza

  (06-11-2017)

  De mooiste binnenstadskikker is gekleurd door Finn Bos. Zijn kleurplaat sprong eruit door het originele kleurgebruik en de manier waarop hij de achtergrond heeft gekleurd. De gemeente organiseerde de kleurwedstrijd om de voltooiing van Cadenza en alle vernieuwingen in de binnenstad te vieren.

  Lees meer
 • Bouw 48 zorgappartementen stap dichterbij

  (03-11-2017)

  Wethouders Kuiper (wonen) en Vugs (zorg- en grondzaken) ondertekenden deze week samen met Kees Kasten, directeur-bestuurder van woningcorporatie De Goede Woning, de koopovereenkomst voor de braakliggende grond aan de Milenagang. Hiermee is Milena het eerste van drie deelgebieden van het Katwijkerlaantracé waarvoor nu de grond is overgedragen aan de woningcorporatie voor de bouw van 48 zorgappartementen met 6 gemeenschappelijke woonkamers. De huurder van het complex wordt zorgaanbieder Fundis / Wel-Thuis. De bouw start naar verwachting eind eerste kwartaal 2018.

  Lees meer
 • Start herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

  (03-11-2017)

  Op donderdag 26 oktober was de feestelijke start van de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder. Wethouder Robin Paalvast legde samen met de andere bestuurders van het project N3MP en de aannemer de eerste steen van één van de tijdelijke inritten voor werkverkeer in het gebied.

  Lees meer
 • Matchfundingscampage gestart: Kinderpretplein

  (03-11-2017)

  Draag bij aan het Kinderpretplein 2017 op de Markt in Zoetermeer. Op woensdagmiddag 20 december vindt dit evenement plaats: een middag vol pret voor kinderen.

  Lees meer
 • Verwijderen te lang geparkeerde fietsen

  (01-11-2017)

  In Zoetermeer is het niet toegestaan fietsen, e-bikes, scooters en/of bromfietsen langer dan 21 dagen ongebruikt te laten staan op dezelfde plek. Team Handhaving van de gemeente kan deze fiets verwijderen en overbrengen naar het fietsdepot. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omdat te lang gestalde rijwielen hinderlijk kunnen zijn voor weggebruikers of de buurt kunnen ontsieren.

  Lees meer
 • BNG Bank nieuwe huisbankier gemeente Zoetermeer

  (23-10-2017)

  Betaalt u aan de gemeente of krijgt u geld van de gemeente? Dan ziet u binnenkort een ander rekeningnummer van de gemeente op uw rekeningafschriften. Vanaf 1 oktober 2017 verzorgt de BNG Bank het betalingsverkeer van de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Jongeren in Actie!

  (19-10-2017)
  Vergroot afbeelding: poster Jongeren in actie

  Een goed idee voor een activiteit voor jongeren? Doe dan een aanvraag bij Jongeren in Actie en ontvang een bijdrage tot wel 1.500 euro! Deze bijdrage is speciaal voor ondernemende jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Alles kan en mag, samen sporten, samen muziek maken, een theater voorstelling organiseren... Geïnteresseerde jongeren kunnen langsgaan bij het Jongeren Informatie Punt Zoetermeer (het JIP). Zij helpen met de aanvraag.

  Lees meer
 • Met welke sport wilt u kennismaken?

  (17-10-2017)

  Bent u op zoek naar een sport die bij u past? Of wilt u eens een nieuwe sport proberen? De kennismakingscursussen zijn dé kans om voor een aantrekkelijke tarief kennis te maken met een sport die u leuk lijkt. Het maakt niet uit hoe oud u bent, of u de sport al kent of nog niet, graag alleen of samen met anderen wilt sporten.

  Lees meer
 • Vanaf volgend jaar horeca in Het Buitenbeest

  (11-10-2017)

  In 2018 komt bij speelboerderij Het Buitenbeest naast het speeleiland en de boerderij ook een laagdrempelig, biologisch restaurant in de voormalige wagenschuur. De horeca-ondernemer zet personeel in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft deze gezellige bezoekersplek ook een maatschappelijk doel. 'Na jaren zoeken naar een geschikte invulling komt er eindelijk een leuke horecavoorziening in Het Buitenbeest. Ik hoop dat zowel bezoekers als de mensen die er gaan werken hieraan veel plezier zullen beleven', aldus wethouder Taco Kuiper.

  Lees meer
 • Gemeente Zoetermeer geeft ruimte aan orthopedisch centrum Lange Land Ziekenhuis

  (11-10-2017)

  De gemeente is blij met het initiatief van de Reinier Haga Groep om op korte termijn in het Lange Land Ziekenhuis een orthopedisch centrum te bouwen. Hierdoor kan het ziekenhuis zich duurzaam ontwikkelen en blijft ziekenhuiszorg in Zoetermeer ook in de toekomst gegarandeerd.

  Lees meer
 • Verspreiding van jodiumtabletten

  (04-10-2017)

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens die binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor wonen. In onze regio gaat het om alle kinderen tot 18 jaar. Zij krijgen vanaf 3 oktober een vooraankondiging in de brievenbus.

  Lees meer
 • 'Maak het scheiden van afval gemakkelijker'

  (27-09-2017)

  De gemeente heeft een afvalbeleidsplan gemaakt dat het scheiden van afval aantrekkelijker moet maken. Dat is ook de wens van inwoners, wat blijkt uit een samenspraaktraject en diverse pilots.

  Lees meer
 • Ambitieuze groei Zoetermeer

  (27-09-2017)

  De Programmabegroting 2018-2021 is de laatste begroting van het huidige college. Dit vraagt om enige terughoudendheid met het opstellen van nieuw beleid dat gevolgen heeft voor de nieuwe collegeperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tegelijkertijd mag de ontwikkeling van Zoetermeer niet stil staan, integendeel. Het college wil daarom samen met de raad, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven werken aan het verder ontwikkelen van de stad.

  Lees meer
 • Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030

  (20-09-2017)

  Zoetermeer wil nog beter bereikbaar en nog verkeersveiliger worden. Er zal de komende jaren onderzoek worden gedaan naar nieuwe regionale wegen en andere maatregelen om sluipverkeer door de stad tegen te gaan; naar mogelijke maatregelen om gevaarlijk verkeersgedrag te beperken en er zal onderzocht worden of nieuwe RandstadRaillijnen gerealiseerd kunnen worden naar steden als Leiden, Delft en Rotterdam. Dat staat onder andere in de nieuwe Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 die het college van B&W heeft vastgesteld en voor besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

  Lees meer
 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (11-09-2017)

  Op vrijdag 8 september hielden Politie Eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en team Handhaving van de gemeente Zoetermeer in nauwe samenwerking met HTM een grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. 2921 passagiers werden gecontroleerd en 78 begingen een overtreding, waarvan 60 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 2,05%.

  Lees meer
 • Zoetermeer verwelkomt 125.000e inwoner

  (06-09-2017)

  Op woensdag 30 augustus 2017 is de 125.000e inwoner van Zoetermeer geboren. Philine Theresia van Luxemburg kwam ter wereld in het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Burgemeester Aptroot ging bij het gezin op kraamvisite en heeft daarbij behalve de gelukwensen ook bloemen, een knuffel en een gevulde spaarpot overhandigd. Namens het gemeentebestuur ontving Philine een oorkonde. Burgemeester Aptroot: 'Wat is Philine een mooi meisje! En het is fijn dat Zoetermeer nog steeds groeit. Jongeren die het huis uit gaan en ouderen die kleiner willen gaan wonen kiezen ervoor om in Zoetermeer te blijven. Niet voor niets geven Zoetermeerders een 8,0 voor het wonen in onze stad.'

  Lees meer
 • Geld voor jouw activiteit?

  (02-09-2017)

  Ben jij tussen de 12 en 23 jaar en heb je met een paar vrienden een goed idee voor een activiteit voor jongeren? Alles kan en mag, samen sporten, samen muziek maken, een theater voorstelling organiseren of wat jullie maar bedenken. Dan kun je een aanvraag doen bij Jongeren in actie voor een bijdrage.

  Lees meer
 • Nieuwbouw Plataanhout wordt mix voor jonge starters en 55+ers

  (30-08-2017)

  Het college heeft besloten om de geplande 27 woningen aan het Plataanhout te laten bouwen voor de doelgroepen jongere starters en 55+ers, volgens een mix van ongeveer 50/50. Daarbij komen de 55+ woningen op de begane grond en de starterswoningen op de eerste verdieping. Voor de jonge starters geldt dat vanwege de afmetingen van de woningen (3-kamer), de bijbehorende huurprijs en de opgebouwde wachttijd, het in de praktijk vooral gaat om starters van 25 jaar en ouder.

  Lees meer
 • Meedoen door het Kindpakket

  (25-08-2017)
  logo Kindpakket

  Muziekles is best duur, net als lid zijn van een sportclub of huiswerkbegeleiding. Vooral voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen. Om ze toch met iedereen mee te laten doen, is hiervoor het Kindpakket. Organisaties in Zoetermeer kunnen hier helpen bij wat nodig is. Via dit Kindpakket kunnen gezinnen met een laag inkomen bijvoorbeeld veel goedkoper sporten en kleding kopen.

  Lees meer
 • Snelle fietsroute tussen Zoetermeer en Delft

  (25-08-2017)

  Vanaf maandag 4 september gaat Zoetermeer enkele fietspaden in de stad geschikt maken als snelle fietsroute van Zoetermeer naar Delft.

  Lees meer
 • Liggers voor viaduct over A12 succesvol ingehesen

  (21-08-2017)

  Zaterdag 19 augustus werden onder veel belangstelling 31 liggers van 61 meter met een totaal gewicht van 5,5 miljoen kilo over de A12 gehesen. Met de liggers is een groot deel van de basis van het viaduct voor het toekomstige station Lansingerland-Zoetermeer gereed. De complexe operatie, waarvoor de A12 tussen Bleiswijk en Zoetermeer het hele weekend werd afgesloten, verliep voorspoedig.

  Lees meer
 • Kondig uw evenement op tijd aan

  (28-07-2017)

  Bent u van plan om tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 een evenement te organiseren? Dan moet u uiterlijk 1 december 2017 hiervan een vooraankondiging bij de gemeente doen.

  Lees meer
 • Uitslagen cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo

  (10-07-2017)

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht jaarlijks onder Wmo-cliënten een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met de gemeentelijke voorzieningen. Met de uitslagen van de onderzoeken kijkt de gemeente wat goed gaat en wat beter kan.

  Lees meer
 • Lokaal Gezondheidsbeleid 2017-2018 focust op positieve gezondheid

  (28-06-2017)

  Samenwerken aan positieve gezondheid en zo gezondheidsproblemen bij Zoetermeerders voorkomen. Dat is de focus van het Lokaal Gezondheidsbeleid 2017-2018. De gemeente presenteert dit beleid in een compact visiedocument en uitvoeringsagenda. Wethouder Isabelle Vugs: 'Gelijke kansen op gezondheid en vitaal ouder worden, dat gunnen we toch iedereen? De gemeente wil daarin graag helpen en werkt hierin met veel partijen samen'.

  Lees meer
 • Zonne-energie ook mogelijk zonder eigen dak

  (16-06-2017)

  Het is nu ook voor huurders en bewoners van een appartement mogelijk zelf stroom op te wekken. De zonne-energie wordt niet op het eigen dak opgewekt, maar op daken van een aantal sporthallen die de gemeente beschikbaar stelt. De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) legt deze daken vol met zonnepanelen, zodat er collectieve zonneparken ontstaan.

  Lees meer
 • Tegoed op OV-chipkaart met ZoetermeerPas-cheques

  (14-06-2017)

  Vanaf 1 juni 2017 krijgt u met keuzecheques 9 tot en met 13 een bedrag van € 4,- per cheque tegoed op uw ov-chipkaart. U kunt het tegoed op uw OV-chipkaart laten zetten bij het HTM servicepunt bij Station Centrum West (Centrum West 43) in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Ook Zoetermeer zet meer geld in voor kinderen in armoede

  (07-06-2017)

  Het bestrijden van armoede onder kinderen staat hoog op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Daarom heeft het college besloten om, met geld dat het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld, per 2017 meer geld in te zetten voor kinderen in armoede zodat zij bijvoorbeeld een dagje uit kunnen.

  Lees meer
 • Uitbreiding telefonisch spreekuur WZI

  (31-03-2017)

  Heeft u vragen rondom werk, zorg of inkomen? Dan kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met uw klantmanager of Wmo-consulent. Ook kunt u bellen met ons telefoonnummer 14 079. Een medewerker van het Gemeentelijk Informatie Punt (GIP) zal uw vragen dan zo goed mogelijk beantwoorden. Als het nodig is, verbinden ze u door met een klantmanager of consulent.

  Lees meer
 • Voorkom onnodige wachttijd aan de telefoon

  (28-02-2017)

  Iets nodig van de gemeente? U wilt een afspraak maken voor uw paspoort, rijbewijs of u bent op zoek naar andere online dienstverlening van de gemeente? Op dit moment kost bellen met ons meer tijd dan gewoonlijk en is het sneller om online uw afspraak te maken, online dienstverlening af te nemen of informatie op te zoeken op onze website.

  Lees meer
 • Jaarwisseling in Zoetermeer feestelijk en relatief rustig verlopen

  (02-01-2017)

  Het overgrote deel van Zoetermeer heeft een rustige jaarwisseling achter de rug. Op de Markt was een grootse vuurwerkshow en een nieuwjaarsfeest en in Silverdome was een uitverkocht jongerenfeest waar zo'n 1.250 jongeren nieuwjaar hebben gevierd. Het feest en het vuurwerk op de Markt heeft volgens de politie enkele duizenden mensen naar de Markt getrokken en wordt als een groot succes gezien. Dit kwam mede door de goede samenwerking tussen gemeente, politie en de zes horecaondernemingen die het feest op de Markt mede hebben georganiseerd.

  Lees meer
 • Nieuwe manier van zorg voor ouderen thuis

  (23-06-2016)

  27 oudere bewoners in de wijken Meerzicht en Centrum doen tot eind 2017 mee met een proef Verzorgd Thuis waarin zij te maken krijgen met een vaste medewerker die hen de hulp en zorg geeft die zij op dat moment nodig hebben. Nu komen er vaak verschillende mensen per dag langs. De gemeente Zoetermeer, zorgaanbieder Vierstroom en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben hierover gezamenlijk afspraken gemaakt.

  Lees meer
 • Publieksbalies tijdelijk gevestigd aan Duitslandlaan

  (01-06-2016)

  Heeft u een afspraak bij het Publieksplein van de gemeente, bijvoorbeeld om uw paspoort te vernieuwen, geboorteaangifte te doen of een omgevingsvergunning aan te vragen? Sinds 31 mei 2016 kunt u hiervoor terecht aan de Duitslandlaan 440 in Zoetermeer. De reden voor de tijdelijke verhuizing van alle publieksbalies naar de Duitslandlaan is de verbouwing van het Stadhuis. Aan de dienstverlening van de gemeente verandert niets.

  Lees meer
 • Sneller meldingen doen via app

  (22-04-2015)

  Een schone, hele en veilige stad, daar streeft Zoetermeer naar. Inwoners moeten daarom snel meldingen kunnen doen als hen iets opvalt in de openbare ruimte. Sinds 19 december 2014 kan dat nog sneller en eenvoudiger met de MijnGemeente app. Wethouder Marc Rosier brengt MijnGemeente app graag nogmaals onder de aandacht. Hiervoor is een promotiefilm ontwikkeld. Rosier: 'Doe uw melding over de openbare ruimte snel en eenvoudig via MijnGemeente app. Zo zorgen we samen voor een schoon, heel en veilig Zoetermeer en kunnen we onze stad zichtbaar vernieuwen.'

  Lees meer