Nieuw bomenbeleid

Home > Inwoners > Nieuw bomenbeleid

Nieuw bomenbeleid

RSS

1 oktober 2019: 'Bijeenkomst nieuw bomenbeleid voor Zoetermeer'

monumentale bomen'Zoetermeer is een groene stad en daar zijn we trots op! Bomen dragen bij aan een gezond leefklimaat en de identiteit van de stad. Ook in de toekomst wil Zoetermeer een groene aantrekkelijke stad blijven', aldus Jakobien Groeneveld, wethouder Groen Zoetermeer. In het nieuwe bomenbeleid kunt u lezen hoe de gemeente dit gaat doen en hoe er meer ruimte wordt geboden voor maatwerk.

Op dinsdag 1 oktober vond de samenspraakbijeenkomst over het bomenbeleid plaats in De Sniep. Hier vindt u het sfeerverslag van de bijeenkomst. Het is geen woordelijk verslag, maar geeft wel een goed beeld van de avond.

Reacties op het nieuwe bomenbeleid

Tot 14 oktober was er de mogelijkheid om een reactie te geven op het concept bomenbeleid. We hebben alle reacties verzameld, met daarbij onze reactie. Verder hebben we gekeken naar het meenemen van de ideeën en suggesties in de versie van het bomenbeleid die het college aan de gemeenteraad aanbiedt. Het college heeft op 3 december hierover een besluit genomen. Bij de documenten vindt u het samenspraakverslag met alle reacties. Ook staat hier de versie van het bomenbeleid die aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

 • Infographic nieuw bomenbeleid Zoetermeer

  Vergroot afbeelding: Infographic nieuw bomenbeleid
 • Behoefte aan meer maatwerk

  In de stad staan ruim 42.000 geregistreerde bomen en vele niet geregistreerde bomen in de grotere parken. Zoetermeerders vinden bomen in de stad belangrijk, maar er worden ook veel meldingen van overlast gedaan. In 2015 gaven de initiatiefnemers van het burgerinitiatief 'Groene stad, prettig wonen tussen de bomen' aan dat het bomenbeleid meer rekening zou moeten houden met de overlast die bomen kunnen geven voor omwonenden en dat het in samenspraak wordt uitgevoerd. In samenspraak met de stad zijn verbeterpunten voor het bomenbeleid opgehaald. Gestart is met een externe Adviescommissie Bomen, voor advies op maat.


  Advies op maat

  De externe Adviescommissie Bomen is opgezet voor advies op maat. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het geven van advies aan de hand van praktijkcases welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast door schaduw en lichtinval voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De externe Adviescommissie Bomen heeft voor overlast door schaduw en lichtinval in de woningen normen opgesteld. In het nieuwe bomenbeleid zijn deze normen opgenomen.


  De externe Adviescommissie Bomen krijgt een vaste plek in het nieuwe bomenbeleid en geeft advies over complexere zaken waar meerdere belangen moeten worden afgewogen. De externe Adviescommissie Bomen bestaat uit een landschapsarchitect, een boomdeskundige en een gebiedsregisseur.