Monumenten en erfgoed

Home > Inwoners > Monumenten en erfgoed

Monumenten en erfgoed

 • Wat is erfgoed?

  Erfgoed is een verzamelnaam voor al het cultuurhistorisch waardevolle uit het verleden. Hieronder vallen monumenten, archeologisch waardevolle gebieden en vondsten, landschappen, beschermde stadsgezichten, archieven en voorwerpen en verzamelingen in musea.

 • Rijksmonumenten

  Zoetermeer telt 15 rijksmonumenten. Rijksmonumenten zijn van nationaal belang. Behalve de gemeente is ook het rijk verantwoordelijk. De basis voor bescherming en instandhouding van rijksmonumenten staat in het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Meer informatie: wetten.overheid.nl - Erfgoedwet.

  Overzicht van de rijks- en gemeentelijke monumenten in Zoetermeer (kaart)

  Lees meer
 • Gemeentelijke monumenten

  Gemeentelijke monumenten zijn monumenten van lokaal of regionaal belang. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming. De wettelijke basis hiervan vormt de gemeentelijke Erfgoedverordening, waarin alle regels rond de gemeentelijke monumenten zijn opgenomen.

  Lees meer
 • Stadsgezichten Zoetermeer

  Beschermde stadsgezichten worden in de Erfgoedverordening omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun esthetische waarde, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Zoetermeer heeft vijf beschermde stadsgezichten.

  Lees meer
 • Maximumbedrag subsidie onderhoud monumenten bereikt

  Het is dit jaar niet meer mogelijk bij de gemeente een subsidieaanvraag in te dienen voor onderhoud aan monumenten. Het maximaal in 2021 te besteden bedrag is bereikt. In 2022 is er weer subsidie beschikbaar.
  Meer over subsidie voor onderhoud monumenten

 • Archeologie Zoetermeer

  Ook onder de grond is veel waardevols te vinden. Bij verbouwingen, sloop of wegenaanleg kunnen waardevolle archeologische gegevens verloren gaan. Er zijn 11 archeologisch beschermde gebieden.

  Lees meer
 • Erfgoedverordening Zoetermeer

  De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl. Op deze site kunt u alle verordeningen geldend voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op diverse criteria.

 • Open Monumentendag

  In 1987 werd voor het eerst de landelijke Open Monumentendag georganiseerd. De gemeente Zoetermeer heeft, steeds in nauwe samenwerking met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer, vanaf het begin meegedaan. De Open Monumentendag heeft als doel om mensen in contact te brengen met hun historische, gebouwde omgeving en zo de belangstelling voor monumenten te vergroten. Tijdens deze dag - iedere tweede zaterdag van september - staan vele monumenten tussen 10.00 en 16.00 uur open voor een bezoekje. Vaak zijn zij het toneel van allerlei activiteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen en concerten.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.