Integraal veiligheidsbeleid (IVB)

Home > Inwoners > Integraal veiligheidsbeleid (IVB)

Integraal veiligheidsbeleid (IVB)

Integrale veiligheid richt zich op het leggen van verbanden tussen verschillende beleidsterreinen die zich met veiligheid bezig houden. Door het leggen van die verbanden wordt de veiligheid vergroot. De gemeente Zoetermeer werkt met een integraal veiligheidsbeleid.

 • Actualisatie kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer

  De gemeenteraad heeft op 3 november 2014 de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer geactualiseerd. In deze nota staat beschreven welke veiligheidsonderwerpen de gemeente Zoetermeer de komende jaren centraal stelt. Dat zijn de volgende onderwerpen:

   

  • geweld
  • woninginbraak
  • jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
  • georganiseerde criminaliteit
  • overlast en maatschappelijke onrust

   

  Voor alle prioriteiten geldt dat de actieve betrokkenheid van burgers en ondernemers zoveel mogelijkheid wordt gestimuleerd. Ook wordt zo veel mogelijk getracht het beleid in samenspraak met inwoners en ondernemers uit te voeren.

   

  Bekijk hier de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB).