Huisvestingsverordening 2019

Home > Inwoners > Huisvestingsverordening 2019

Huisvestingsverordening 2019

In de hele woningmarktregio Haaglanden is de schaarste op de (goedkope) huurmarkt merkbaar. Woningzoekenden in Zoetermeer moesten in 2018 gemiddeld 52 maanden wachten op een huurwoning. Voor middeninkomens lag de wachttijd voor een goedkope huurwoning op 73 maanden. Hier wil het college wat aan doen.

De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van de doorstroming. Naast het realiseren van nieuwe woningen om het aanbod te vergroten wil de gemeente er met deze verordening voor zorgen dat woningen in het middensegment bewoond worden door huishoudens met een middeninkomen.

De Huisvestingsverordening wordt op 17 juni besproken in de commissie Stad. De gemeenteraad beslist op 24 juni over de verordening. De nieuwe verordening treed dan op 1 juli in werking.

Samenspraak

Van 14 maart tot 10 april 2019 konden inwoners en verhuurders in Zoetermeer hun reactie op de verordening kenbaar maken aan de gemeente. Deze zijn opgenomen in een Nota van Beantwoording die tegelijk met de verordening is aangeboden aan de gemeenteraad.

Veranderingen

De belangrijkste voorgestelde veranderingen per 1 juli 2019 op een rijtje:

 • Er komt een vergunningplicht middenhuur:
  Wie in Zoetermeer een woning wil huren met een huurprijs tussen de 720 – 970 euro mag bruto en inclusief vakantiegeld in z'n eentje niet méér dan 63.000 euro per jaar verdienen. Voor een stel of gezin ligt die grens 10.000 euro hoger. Een middenhuurwoning bewonen zonder huisvestingsvergunning kan resulteren in een boete van € 410,- voor een huurder.
  • Let wel, dit geldt alleen voor nieuwe huurders. Bestaande huurders lopen geen risico op een boete.
  • Verhuurders die toch een woning binnen de gestelde huurprijzen verhuren aan iemand met een inkomen boven de inkomensgrens riskeren een boete vanaf 5.000 euro.
 • Aanpassen definitie doorstromer:
  In de nieuwe verordening wordt de mogelijkheid om woonduur op te tellen bij de inschrijfduur beperkt tot woningzoekenden uit de regio Haaglanden die een huurwoning achterlaten. Voorheen gold dit voor woningzoekenden uit heel het land. Het doel is om doorstroming binnen de regio te bevorderen.
 • Strengere regels urgentieverklaringen:
  Urgenten krijgen na een zoektijd van 3 maanden een éénmalig aanbod. Het afslaan van dit eenmalige aanbod kan betekenen dat ze hun voorrangsverklaring kwijtraken. Dit creëert duidelijkheid en voorkomt het eindeloos verlengen van voorrangsverklaringen.

Meest gestelde vragen:

Ik huur al een woning in die prijsklasse. Wat verandert er voor mij?

Er verandert niets voor huidige huurders. De vergunningplicht geldt alleen bij nieuwe verhuringen. Er worden geen boetes uitgedeeld aan mensen die nu een woning huren met een huurprijs tussen de 720 en 970 euro en meer verdienen dan de gestelde inkomensgrenzen.

Ik wil een woning huren, wat verandert er voor mij?

Woningzoekenden die een goedkope en middenhuurwoning gaan huren van een particulier of marktpartij moeten zorgen voor een huisvestingsvergunning. De gemeente gaat hierop controleren. Een goedkope en middenhuurwoning bewonen zonder huisvestingsvergunning kan resulteren in een boete van € 410,-.

Ik ben verhuurder. Wat verandert er voor mij?

Als verhuurder dient u bij de toekenning van een huurwoning rekening te houden met de huurprijs en inkomensgrenzen. Er wordt van u verwacht dat u de woningzoekende op de hoogte brengt van de nieuwe verordening.

Waar kan ik terecht met vragen?

Onderaan deze pagina vindt u de Huisvestingsverordening 2019. Daarnaast kun u met vragen contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 079 of het contactformulier.

tekening huis