VvE Platform Zoetermeer

Home > Inwoners > Over Zoetermeer > Huisvesting in Zoetermeer > VvE Platform Zoetermeer

VvE Platform Zoetermeer

Een VvE kan een breed scala aan problemen en/of vragen tegen komen waar vaak niet direct een duidelijke oplossing/antwoord op gevonden kan worden. Zo ontbreekt vaak juridische en technische kennis waardoor men bijvoorbeeld niet goed in staat is offertes te beoordelen.

Het VvE platform Zoetermeer wil een centraal en herkenbaar aanspreekpunt zijn waar de VvE's uit de gemeente Zoetermeer kennis kunnen vergaren en hun eigen kennis kunnen delen met de andere VvE's. Ook kan u hier terecht voor het inwinnen van technisch en juridisch advies en kunnen contacten worden onderhouden met de gemeente en lokale bedrijven. De inzet van het VvE platform kan leiden tot bezuiniging op bouwkundig en technisch onderhoud, liftonderhoud, verzekeringen, energieverbruik, advisering en opdrachtverlening alsmede klachtenprocedures.

Op de website van het VvE Platform Zoetermeer kunt u meer informatie vinden die relevant is wanneer u namens of met een VvE handelt. De website beschikt ook over een forum waar VvE's vragen kunnen stellen en/of antwoorden kunnen geven.