Huisvesting in Zoetermeer

Home > Inwoners > Over Zoetermeer > Huisvesting in Zoetermeer

Huisvesting in Zoetermeer

Aantrekkelijke woonstad

Liggend aan de rand van het Groene Hart is Zoetermeer al vele decennia een aantrekkelijke woonstad. De woningvoorraad onderscheidt zich door een ruim aanbod van kwalitatief goede eengezinswoningen met tuinen en gestapelde woningen met ruime groengebieden. Er is intussen al met al een indrukwekkend palet van woonwijken ontstaan. Al deze wijken uit verschillende bouwperiodes bieden voor veel bewoners een prettige plek om te wonen. Dit blijkt onder andere uit het hoge rapportcijfer dat Zoetermeerders aan het wonen geven (gemiddeld een 8).

Dienstverlening gemeente

De gemeente doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen op de Zoetermeerse woningmarkt goed van dienst te zijn en de huidige problemen op de woningmarkt te doorbreken. De gemeente maakt het voor bijvoorbeeld huiseigenaren - die moeite hebben om hun woning te verkopen - mogelijk om op basis van de Leegstandswet hun woning tijdelijk te verhuren. Daarnaast worden leningen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van woningen door de eigenaren zelf. U kunt hierbij denken aan verbeterde isolatie van de woonruimte of het plaatsen van zonnepanelen.

Voorbereiden op de toekomst

Zoetermeer is zich continu aan het ontwikkelen. Om dreigende krimp en het verouderen van de stad te voorkomen, is verdere groei noodzakelijk. De vastgestelde woningbouwagenda Zoetermeer vormt de basis voor verdere groei in de komende 10 tot 15 jaar met 10.000 woningen en een zoekopgave tot 16.000 woningen. Deze ambitie wordt niet alleen vormgegeven door het bouwen van nieuwe, moderne huizen en wooncomplexen, maar ook door bestaande panden te transformeren tot woonruimte. Leegstaande kantoorruimte wordt bijvoorbeeld gebruikt om starterswoningen voor jongeren te realiseren. De ambitie van Zoetermeer wordt verder vormgegeven in de woonregio Haaglanden. Binnen dit samenwerkingsverband werken de dorpen en steden uit Haaglanden samen om zo goed mogelijk het sociale woonaanbod te kunnen verdelen onder de inschrijvers.

Informatieoverzicht

Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste informatie op het gebied van het wonen in Zoetermeer. Het overzicht heeft als doel om u in korte tijd te informeren over het Zoetermeerse woonbeleid en u snel wegwijs te maken op de Zoetermeerse woningmarkt.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.