Honden, regels en -belasting

Home > Inwoners > Honden, regels en -belasting

Honden, regels en -belasting

Heeft u een hond? Lees hier welke regels in Zoetermeer voor hondeneigenaren gelden. Ze staan op de online hondenkaart, net als andere nuttige informatie voor hondenbezitters.

Regels

U bent verplicht uw hond te chippen en te registreren.
Voor meer informatie: www.rvo.nl

In Zoetermeer moeten honden aan de lijn worden uitgelaten. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Daarnaast is het verplicht om hondenpoep op te ruimen, behalve in het struikgewas. Dit geldt ook op plaatsen waar honden los mogen lopen, zoals uitrenvelden. Degene die de hond uitlaat is verantwoordelijk voor het opruimen.

Overtreding van de regels is strafbaar, behalve als de hondenpoep direct wordt opgeruimd. De regels gelden niet voor hulphonden met een speciale taak voor gehandicapten en blinden of slechtzienden.

Bij uw wijkpost kunt u gratis opruimzakjes afhalen.

Hondenkaart

Vanaf dit jaar (2018) wordt de online hondenkaart (in tegen stelling tot voorgaande jaren) per jaar aangepast en vastgesteld door het college. Hierdoor kunnen we de kaart zo actueel mogelijk houden.

Door werkzaamheden in de stad en verzoeken voor wijzigingen, kan het gebeuren dat de kaart niet helemaal actueel is. De regels voor het uitlaten van de honden veranderen echter niet. Bent u ergens niet zeker van? Houdt de hond dan aan de lijn en ruim de poep op.

Online

Op de online hondenkaart 2018 vindt u alle regels en informatie over waar honden wel of niet uitgelaten mogen worden. Behalve de uitlaatregels staan er hondenstrandjes en uitrenvelden op vermeld. U kunt op de kaart inzoomen tot straatniveau.

Op papier

Wanneer u niet over een computer beschikt, dan kunt u bij de wijkpost ook een print van de online hondenkaart bestellen. Doordat de gemeente ervoor heeft gekozen om de benodigde informatie online beschikbaar te hebben, is de papieren hondenkaart van mindere kwaliteit dan voorheen.

Het op papier beschikbaar krijgen van de hondenkaart 2018 heeft helaas door omstandigheden vertraging opgelopen. We hopen de print van de hondenkaart 2018 begin mei op de wijkposten beschikbaar te hebben.

Nuttige tips

Behalve de regels vindt u op de hondenkaart ook nuttige tips voor hondeneigenaren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De hondenkaart is gebaseerd op voorschriften in de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) artikel 2.41, 2.42 en 2.43.

Hondenbelasting

Een eigenaar van een hond is verplicht voor elke hond hondenbelasting te betalen.

Melden van overlast

De gemeente ruimt geen hondenpoep op. Wel letten de gemeentelijke handhavers op het naleven van de uitlaatregels. Vervuiling door hondenpoep kunt u doorgeven aan uw wijkpost, of u belt met 14 079.

Andere vormen van overlast door honden kunt u hier online melden.

Lees hier hoe u zwervende, gewonde of dode dieren kunt melden.