Herontwikkeling Markt 10

Home > Inwoners > Herontwikkeling Markt 10

Herontwikkeling Markt 10

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) is gesloopt. Op de vrijgekomen plek gaat de gemeente een nieuw gebouw ontwikkelen. Het plan hiervoor moet nog worden gemaakt. De gemeente zet de eerste stap door een Notitie van uitgangspunten op te stellen. De samenspraak hierover gebeurt via bewonersbijeenkomsten en doemee.zoetermeer.nl.

Notitie van uitgangspunten

De Notitie van uitgangspunten vormt het kader voor de uiteindelijke bouwplannen op deze plek. Omwonenden, winkeliers/ondernemers en de werkgroep Dobbe/Centraal Park, zijn in de periode van februari tot juli 2018 via samenspraak betrokken bij het opstellen van een Notitie van uitgangspunten. U kunt de samenspraak volgen via doemee.zoetermeer.nl.

Soort nieuwbouw

De wens is om op deze locatie hoogbouw te realiseren. De stad kampt met een woningtekort. Om dit op te lossen, wil de gemeente in de komende jaren ongeveer 10.000 nieuwe woningen bijbouwen, waarvan een groot deel in het centrum. De locatie Markt 10 is geschikt om een bijdrage te leveren aan deze woningbouwopgave.

Samenspraak

Er zijn een aantal samenspraakbijeenkomsten geweest. Op basis daarvan is een concept-nota van uitgangspunten opgesteld. U kunt de samenspraak volgen via doemee.zoetermeer.nl.

Na de samenspraak leggen we de nota van uitgangspunten met de samenspraakrapportage ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Omgevingsspreekuur elke tweede dinsdag van de maand

Om u persoonlijk te spreken over de ontwikkelingen, is er een maandelijks omgevingsspreekuur met de projectmanager(s). U kunt daarvoor langskomen zonder afspraak. Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand.

  • Tijdstip: van 18.00-19.00 uur
  • Locatie: Stadhuis-Forum, Omgevingsbalie, in de hal via ingang Stadhuisplein 1

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Markt 10/Centraal Park Dobbe'.

Plannen voor omgeving Dobbe

Informatie over de ontwikkelingen in het Dobbegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/dobbe.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Markt 10'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.