Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Home > Inwoners > Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Markt 10, versie november 2019

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) is gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten om op deze plek en in de omgeving (Frankrijklaan) woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Ook komt er een parkeergarage onder de Markt. 

De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en open water zodat een levendige verblijfsplaats ontstaat. In combinatie met woningbouw ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. 

Stand van zaken november 2020

Eind oktober 2020 is de gemeente gestart met de selectie om een ontwikkelaar te vinden voor de bouw van de twee woongebouwen met voorzieningen op de begane grond, de ondergrondse parkeergarage onder de Markt en de inrichting van de Markt met het Tiny Forest. Medio januari 2021 is bekend welke vijf ontwikkelaars geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het project. Daarna start de gunningsfase. Dat houdt in dat de vijf partijen de vraag krijgen een plan te maken voor de locatie en een bod te doen. In de zomer van 2021 selecteert de gemeente uit de inzendingen de partij met het best beoordeelde plan. Hierna start ook de bestemmingplanprocedure en de participatie met de omgeving.

Op dit moment werkt de gemeente aan de aanbestedingsdocumenten voor de gunningsfase. Hierin komen de wensen en eisen van de ontwikkeling te staan. De gemeenteraad heeft in 2019 deze eisen vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten. Deze vindt u onderaan bij de te downloaden documenten. Daarnaast voert de gemeente in november 2020 gesprekken met de vastgoedeigenaren, VvE verenigingen, buurtvertegenwoordigers en ondernemers uit de directe omgeving. Tijdens de gespreken wordt een toelichting gegeven op de plannen en de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt er gesproken over het gebruik van de buitenruimte door elke partij in de directe omgeving. De omwonenden en ondernemers rond Markt 10 hebben hierover een brief ontvangen. Deze vindt u onderaan bij de te downloaden documenten.

Achtergrond

In 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld, bestaande uit de locaties Markt 10, Frankrijklaan / Reimsstraat en Markt / Frankrijklaan, inclusief de realisatie van een ondergrondse parkeergarage onder de Markt. Ook is toen het schetsontwerp Centraal Park vastgesteld, waar de Markt onderdeel van uitmaakt.

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2020 besloten budget beschikbaar te stellen voor de aanbesteding voor twee woongebouwen met voorzieningen op de begane grond, de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. De raad heeft dit onderwerp als ‘groot project’ benoemd. Bekijk de besluitvorming in de raadsvergadering van 13 juli 2020.  

Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen. De wens is om op deze locatie woningbouw te realiseren en zo in het centrum een deel van de benodigde woningen te realiseren.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via binnenstad@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Markt 10/Centraal Park Dobbe'.

Evaluatie participatie Markt 10

De participatie over Markt 10 (uit de periode 27 november tot 15 december 2019) is geëvalueerd met een vragenlijst. Op dinsdag 14 april 2020 heeft het college de rapportage van de evaluatie van de participatie over Markt 10 verzonden aan de gemeenteraad. De rapportage Evaluatie samenspraak Markt 10 is te vinden onderaan deze pagina bij 'Te downloaden'. 

Plannen voor omgeving Dobbe

Informatie over de ontwikkelingen in het Dobbegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/dobbe.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar binnenstad@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Markt 10'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.