Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Home > Inwoners > Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Markt 10, versie november 2019

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) is gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten om op deze plek en in de omgeving (Frankrijklaan) woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Ook komt er een parkeergarage onder de Markt. 

De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en open water zodat een levendige verblijfsplaats ontstaat. In combinatie met woningbouw ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. 

Stand van zaken mei 2020

Op 19 mei 2020 is het college akkoord gegaan met de businesscase Markt 10 met de volgende stap in de (her) ontwikkeling van het gebied rondom Markt 10. Als de gemeenteraad ook akkoord gaat kan gestart worden met het aanbestedingstraject voor de bouw van twee woongebouwen, een ondergrondse parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte waaronder de Markt.

Het college stelt de raad nu voor om budget beschikbaar te stellen zodat de aanbesteding voor twee woongebouwen met voorzieningen in de plint, de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte van de Markt in gang kan worden gezet. Naar verwachting neemt de raad in juli 2020 een besluit. 

Achtergrond

In 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld, bestaande uit de locaties Markt 10, Frankrijklaan / Reimsstraat en Markt / Frankrijklaan, inclusief de realisatie van een ondergrondse parkeergarage onder de Markt. Ook is toen het schetsontwerp Centraal Park vastgesteld, waar de Markt onderdeel van uitmaakt.

Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen. De wens is om op deze locatie woningbouw te realiseren en zo in het centrum een deel van de benodigde woningen te realiseren.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Markt 10/Centraal Park Dobbe'.

Evaluatie samenspraak Markt 10

De samenspraak van Markt 10 (uit de periode 27 november tot 15 december 2019) is geëvalueerd met een vragenlijst. Op dinsdag 14 april 2020 heeft het college de rapportage van de evaluatie van de samenspraak over Markt 10 verzonden aan de gemeenteraad. De rapportage is te vinden onderaan deze pagina bij 'Te downloaden'. 

Plannen voor omgeving Dobbe

Informatie over de ontwikkelingen in het Dobbegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/dobbe.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Markt 10'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.