Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Home > Inwoners > Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Markt 10, versie november 2019

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) is gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten om op deze plek en in de omgeving (Frankrijklaan) woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Ook komt er een parkeergarage onder de Markt. De gemeente heeft hiervoor als eerste stap een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierover heeft de gemeenteraad op 15 juli een besluit genomen. In de tweede helft van 2019 bereidt de gemeente de aanbesteding en het bestemmingsplan voor.

Raadsbesluit Vaststelling Nota van uitgangspunten Markt 10 en omgeving (pdf)

Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen. De wens is om op deze locatie woningbouw te realiseren en zo in het centrum een deel van de benodigde woningen te realiseren.

Omgevingsspreekuur elke tweede dinsdag van de maand

Om u persoonlijk te spreken over de ontwikkelingen, is er een maandelijks omgevingsspreekuur met de projectmanager(s). U kunt daarvoor langskomen zonder afspraak. Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand.

  • Tijdstip: van 18.00-19.00 uur
  • Locatie: Stadhuis-Forum, Omgevingsbalie, in de hal via ingang Stadhuisplein 1

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Markt 10/Centraal Park Dobbe'.

Evaluatie samenspraak

Bent u in 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan de samenspraak voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving? We willen graag, met behulp van een online enquête, weten hoe u dit samenspraakproces heeft ervaren. De enquête staat online op doemee.zoetermeer.nl. Deelnemen kan tot en met 15 december 2019.

Omwonenden van Markt 10 hebben de uitnodiging om deel te nemen aan deze evaluatie ook per post ontvangen.

Plannen voor omgeving Dobbe

Informatie over de ontwikkelingen in het Dobbegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/dobbe.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Markt 10'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Te downloaden: