Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Home > Inwoners > Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Markt 10, versie november 2019

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) is gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten om op deze plek en in de omgeving (Frankrijklaan) woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Ook komt er een parkeergarage onder de Markt. 

De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en open water zodat een levendige verblijfsplaats ontstaat. In combinatie met woningbouw ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. 

Stand van zaken maart 2021

Onlangs is aan 3 ontwikkelaars gevraagd een ontwerp te maken, inclusief een bieding, voor 2 hogere gebouwen met voorzieningen in de onderste bouwlagen, de ondergrondse parkeergarage onder de Markt en de inrichting van de Markt en een mini bos. In de zomer van 2021 maakt de gemeente een definitieve keuze voor de partij met het beste plan. Hierna start de bestemmingsplanprocedure en de participatie met de omwonenden.

In november en december heeft de gemeente gesproken met de vastgoedeigenaren, verenigingen van eigenaren, buurtvertegenwoordigers en ondernemers uit de directe omgeving. Daarbij zijn de plannen en de huidige stand van zaken toegelicht. Op de website vindt u de vragen die toen zijn gesteld en de antwoorden van de gemeente.

Achtergrond

In 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld, bestaande uit de locaties Markt 10, Frankrijklaan / Reimsstraat en Markt / Frankrijklaan, inclusief de realisatie van een ondergrondse parkeergarage onder de Markt. Deze vindt u onderaan bij de te downloaden documenten. Ook is toen het schetsontwerp Centraal Park vastgesteld, waar de Markt onderdeel van uitmaakt.

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2020 besloten budget beschikbaar te stellen voor de aanbesteding voor twee woongebouwen met voorzieningen op de begane grond, de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. De raad heeft dit onderwerp als ‘groot project’ benoemd. Bekijk de besluitvorming in de raadsvergadering van 13 juli 2020.  

Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen. De wens is om op deze locatie woningbouw te realiseren en zo in het centrum een deel van de benodigde woningen te realiseren.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via binnenstad@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Markt 10/Centraal Park Dobbe'.

Evaluatie participatie Markt 10

De participatie over Markt 10 (uit de periode 27 november tot 15 december 2019) is geëvalueerd met een vragenlijst. Op dinsdag 14 april 2020 heeft het college de rapportage van de evaluatie van de participatie over Markt 10 verzonden aan de gemeenteraad. De rapportage Evaluatie samenspraak Markt 10 is te vinden onderaan deze pagina bij 'Te downloaden'. 

Plannen voor omgeving Dobbe

Informatie over de ontwikkelingen in het Dobbegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/dobbe.

Vragen?

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving.

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar binnenstad@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Markt 10'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Documenten

Nieuwsbrieven

Onderstaande nieuwsbrieven zijn in pdf-formaat.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei