Graffiti

Home > Inwoners > Graffiti

Graffiti

graffiti op kunstwerkGraffiti is het aanbrengen van mededelingen en/of afbeeldingen door middel van verf en/of stift op objecten in de openbare ruimte en/of particuliere eigendommen.

Graffiti, wie verwijdert wat?

De gemeente verwijdert alleen graffiti, stickers en affiches op gemeentelijke objecten.

Gemeentelijke objecten

Alle in de openbare ruimte staande objecten zoals:

  • straatmeubilair (afvalbakken, banken, lantaarnpalen, verkeerslichten, bebording, kasten, plantenbakken, aanplakzuilen, inwerpzuilen ondergrondse afvalcontainers)
  • kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, geluidsschermen, kademuren)
  • scholen, gymzalen, zwembaden en andere gemeentelijke panden
  • beeldende kunst
  • speelplaatsen (speeltoestellen, afrastering)

Graffiti wordt na constatering of melding binnen enkele werkdagen verwijderd. Obscene, racistische dan wel kwetsende teksten worden zelfs binnen 24 uur verwijderd.

Particuliere eigendommen

Bij bekladding op particuliere eigendom is de eigenaar (verhuurder) verantwoordelijk voor de verwijdering. In sommige gevallen valt dit onder de opstalverzekering en dient men contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij.

Stations (RandstadRail), abri's (glazen bushaltes), brievenbussen, bovengrondse(kleding)containers, informatie- en reclameborden (driehoeksborden, billboards) zijn geen eigendom van de gemeente.

De eigenaren van deze objecten worden, indien mogelijk, door de gemeente op de hoogte gebracht als er een melding binnenkomt en/of bekladding wordt geconstateerd.

Meldingen

Als u graffiti wilt melden dan kunt u dit doen via het Melding, klacht, bezwaar, vraag-formulier of telefoonnummer 14 079. Bij uw melding graag vermelden op welk object (bijvoorbeeld school, tunnel, muur, afvalbak) en waar de graffiti zich bevindt (bijvoorbeeld ter hoogte van straatnaam, op lantaarnpaal nummer + voor huisnummer ..., op de gevel, deur, of voor-/achterzijde). Foto is altijd zeer welkom. Dit scheelt de medewerker die het moet verwijderen veel zoektijd.

Kosten

Graffiti kost de gemeenschap van Zoetermeer meer dan verondersteld wordt. Jaarlijks wordt er circa € 45.000,- aan het verwijderen van graffiti, stickers en affiches en het voorkomen daarvan besteed. Kosten worden, indien mogelijk, op de daders verhaald.

U ziet wat graffiti ons allemaal kost. De kosten van het verwijderen en schoonmaken zijn voor de gemeente en worden dus door ons allemaal gezamenlijk betaald. Daarom roept de gemeente u op om samen graffiti een halt toe te roepen. Praat erover met uw kinderen en spreek elkaar aan.

Legale graffiti

In Zoetermeer zijn twee locaties waar men binnen de geldende regels graffiti mag aanbrengen, te weten:

  • graffititunnel (fiets- en voetgangerstunnel onder Afrikaweg) aan het Boerhaavepad
  • graffitiwand bij de skatebaan in het Burgemeester Vernède-sportpark

Graffiti op andere plekken en objecten dan deze twee locaties is niet toegestaan en dus strafbaar.

Laat merken dat graffiti niet normaal is. We rekenen op uw hulp.

Ziet u iets beklad worden, bel de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Zijn de daders al gevlogen, geef dan aan de gemeente de bekladding door via het Melding, klacht, bezwaar, vraag-formulier of telefoonnummer 14 079.

Zo kan het ook!

  

Winkelcentrum De Vijverhoek, voor en na

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.