Wanneer strooit de gemeente?

Home > Inwoners > Gladheidbestrijding > Wanneer strooit de gemeente?

Wanneer strooit de gemeente?

De gemeente onderneemt verschillende acties bij komende gladheid. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen dreigende gladheid, vriezen en gladheid, sneeuw en ijzel.

Dreigende gladheid

Bij mogelijk opvriezen worden twee grote strooiwagens preventief ingezet die de hoofdwegen in Zoetermeer strooien en de zogenaamde coldspots. Coldspots zijn plekken waarvan bekend is, dat deze snel opvriezen. In deze route worden ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten, ziekenhuis en begraafplaatsen meegenomen.

Bij vriezen en gladheid

Als het vriest en glad kan worden, worden de doorgaande wegen en fietspaden gestrooid. Vijf grote en twee kleine strooiwagens worden ingezet voor de doorgaande wegen en zes kleine strooiwagens voor de fietspaden. Er zijn dan gelijktijdig 13 gemeentelijke wagens actief. Deze strooiactie duurt gemiddeld 2,5 uur. Dergelijke acties vinden bij voorkeur buiten de spits plaats. Zo kan goed en snel gestrooid worden met beperkte overlast voor de overige weggebruikers. Bovenal kan iedereen veilig op pad. Voor enkele gebieden kan vanwege de constructie niet met gewoon zout worden gestrooid. Hiervoor wordt met ander zout (ureum) gebruikt en kan een ammoniakgeur loskomen.

Bij sneeuw en ijzel

Preventief worden de doorgaande wegen en fietspaden gestrooid. Wanneer nodig wordt de sneeuw aan de kant geschoven. Als de sneeuw of ijzel langer blijft liggen, gaan de strooiwagens de wijk in om deze overlast te beperken. Omdat de gemeente niet alles tegelijk kan doen wordt deze gladheidbestrijding gekoppeld aan de gemeentelijke taak om huisvuil in te zamelen. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van zand om de weg wat stroever te maken.

Bekijk hier de verschillende strooiroutes

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei