Wanneer betalen?

Wanneer betalen?

Rechtsboven op uw aanslagbiljet staat vervaldag betaaltermijn. Dit is de uiterste datum dat uw betaling op de rekening van de gemeente moet staan.

De datum die vermeld staat, hangt af van de hoogte van het totaal aanslagbiljetbedrag en of u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven:

  • Aanslagbiljetbedragen hoger dan € 20.000,- betaalt u binnen één maand.
  • Een bedrag tot en met € 20.000,- wordt binnen 3 maanden betaald. In dit geval is het ook mogelijk om een incassomachtiging af te geven. Dan incasseren wij binnen 12 maanden elke maand een gelijk deel van het totaal aanslagbiljetbedrag van de bankrekening.

Meer informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.