Voorbeeldberekening WOZ

Home > Inwoners > Gemeentelijke belasting betalen > Voorbeeldberekening WOZ

Voorbeeldberekening WOZ

Voorbeeldberekening op basis van een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,- en een huishouden met 4 personen.

Verschil aanslagbedragen 2020 2021
OZB (alleen voor koopwoningen) € 461,40 € 444,60
Afvalstoffenheffing € 284,60 € 298,14
Rioolheffing € 119,31 € 118,30
Totaal koopwoning € 865,31 € 861,04
Totaal huurwoning € 403,91 € 416,44

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.