Gemeentelijke belastingen en invorderingen

Home > Inwoners > Gemeentelijke belasting betalen > Gemeentelijke belastingen en invorderingen

Gemeentelijke belastingen en invorderingen

Inwoners en ondernemers die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen ondervinden, kunnen contact opnemen met team Belastingen van de gemeente Zoetermeer. Samen kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Betalingen van de gemeentelijke belastingen via een maandelijkse automatische incasso vinden wel gewoon plaats.

Meer informatie over kwijtschelding of uitstel van betaling: Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.