Gemeentelijke belasting betalen

Home > Inwoners > Gemeentelijke belasting betalen

Gemeentelijke belasting betalen

Wanneer moet ik gemeentebelastingen betalen en hoe? U vindt hier het antwoord op deze vragen.

Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/belastingen.

 • Gemeentelijke belastingen en invorderingen

  Inwoners en ondernemers die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen ondervinden, kunnen contact opnemen met team Belastingen van de gemeente Zoetermeer. Samen kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

  Betalingen van de gemeentelijke belastingen via een maandelijkse automatische incasso vinden wel gewoon plaats.

  Meer informatie over kwijtschelding of uitstel van betaling: Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Voorbeeldberekening WOZ

  Voorbeeldberekening op basis van een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,- en een huishouden met 4 personen.

  Lees meer
 • Hoe wordt het aanslagbiljetbedrag betaald?

  Betalen kan op 5 manieren.

  Lees meer
 • Wanneer betalen?

  Rechtsboven op uw aanslagbiljet staat vervaldag betaaltermijn. Dit is de uiterste datum dat uw betaling op de rekening van de gemeente moet staan.

  Lees meer
 • Machtigen tot automatische incasso

  Met een automatische incasso betaalt u makkelijk uw gemeentelijke belastingen. Tot en met € 20.000,- kunt u met de automatische incasso in termijnen betalen. Als u de gemeente vóór 12 maart machtigt, kan dat in 12 maandelijkse termijnen. Doet u dit later, dan wordt het aantal termijnen minder. Een machtiging regelt u via Mijn belastingen.

  Meer over automatische incasso

 • Kwijtschelding

  Moeite met betalen van uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Vraag kwijtschelding aan. Of u het krijgt, hangt van uw persoonlijke financiële situatie af. Vooraf kunt u een zelftoets doen.

  Meer informatie: Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Deurwaarderskantoor

  Gemeente Zoetermeer werkt sinds 2021 met het deurwaarderskantoor Cannock Chase. Betalingen moet u aan dit deurwaarderskantoor voldoen.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.