Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer 2020-2023

Home > Inwoners > Duurzaam & Groen Zoetermeer > Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer > Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer 2020-2023

Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer 2020-2023

Het Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer is geactualiseerd voor de periode 2020 – 2023. Hiermee beginnen we aan de vierde programmaperiode. Het eerste programma is in 2008 vastgesteld, gevolgd door 2012 en 2016. Het landelijke klimaatakkoord en het lokale duurzaamheidspact leiden tot de belangrijkste actualisaties.

Ambitie Energietransitie

De ambitie voor de energietransitie is: 'Een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2040 in combinatie met met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid (ventilatie en voorkomen oververhitting) en comfort/energiebesparing'.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen de komende jaren voor de energietransitie zijn:

  • Het realiseren van een ondersteuningsaanbod voor particuliere huiseigenaren en VvE's.
  • Het maken van energietransitie-plannen in de regio en op stadsniveau.
    Lees meer
  • Het realiseren van een aardgasvrije energievoorziening voor ruim 1100 woningen en voorzieningen in de bestaande hoogbouw van Palenstein.

Ambitie Groen/Biodiversiteit

De ambitie voor groen/biodiversiteit is: 'In 2040 een groenblauwe structuur in en om de stad hebben die onze concurrerende woonaantrekkelijkheid van Zoetermeer vergroot, leidt tot verhoging van de biodiversiteit en verbetering van de gezondheid en de klimaatadaptatie'.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen in de komende jaren voor versterking groen/biodiversiteit zijn:

  • Investeringsplannen in 2020 voor de Binnenstad (o.a. Central Park), het Entreegebied, en de bestaande wijken (pilot in Meerzicht).
  • Vergroten van het areaal natuurlijk(er) beheerd gebied voor o.a. weidevogels (Nieuwe Driemanspolder en Meerpolder) en moerassige natuur (Nieuwe Driemanspolder en het Plassengebied).

Documenten

In het Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer 2020-2023 leest u op welke manier de gemeente werkt aan een natuurrijk en groen Zoetermeer, en een CO2-neutrale stad in 2040.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei