Ambities CO2-reductie

Ambities CO2-reductie

Onderdeel van een duurzaam Zoetermeer zijn de klimaatdoelstellingen. De gemeente speelt een actieve rol om de ontwikkeling van duurzame energie een impuls te geven.

Ambities CO2-reductie
Jaar CO2-reductie
2010                8%
2018 30%
2030 100%

Deze doelstelling voor CO2-reductie heeft alleen betrekking op de gebouwgebonden energie. Hij is gebaseerd op de Kansenkaart Energie, een rapport van Ecofys (2007) (pdf - 441,71 KB). Dat rapport geeft een raming van de CO2-emissie in Zoetermeer en de mogelijkheden om deze de komende jaren terug te brengen. In het rapport 'Zoetermeer van 2030 tot nu' (2013) zijn deze ambities geactualiseerd. De voorlopige conclusie is dat deze doelstelling zeer ambitieus is maar op voorhand niet onmogelijk.

Duurzame energie stimuleren

Duurzame energie komt er niet vanzelf. De gemeente speelt een actieve rol om de ontwikkeling van duurzame energie een impuls te geven. Zoetermeer heeft vier grote windturbines en levert daarmee de meeste duurzame energie in deze regio. Er is een concreet verzoek om plaatsing van nog een windturbine op het bedrijventerrein Lansinghage in behandeling. Zonne-energie is ook een goede alternatieve energiebron. In de vastgoednota van de gemeente is vastgelegd dat alle daken van gemeentelijke gebouwen beschikbaar worden gesteld voor zonne-energie. De gemeente stimuleert gebruik van zonne-energie bij bewoners door het organiseren van voorlichtingactiviteiten waarbij energiebesparing en duurzame energie, en dus ook zonnepanelen, centraal staan. Meer informatie over zonnepanelen vindt u op de website www.milieucentraal.nl.

Energiebesparing

Oudere gebouwen zijn over het algemeen minder energiezuinig dan relatief nieuwe. Voor het stimuleren van energie besparen richt het programma Duurzaam Zoetermeer zich dan ook vooral op gebouwen die voor 1990 zijn gebouwd. Na een succesvolle subsidieregeling tot 2012 richt de gemeente zich nu op gelijksoortige eengezinswoningen die voor 1990 gebouwd zijn en een hoog gasgebruik hebben. Een bijzondere doelgroep zijn woningeigenaren van woningen die voor 1980 gebouwd zijn. Met behulp van energiesafari's wordt de bewoners duidelijk gemaakt waar er warmte uit de woningen lekt, zodat de bewoners gemotiveerd worden energiebesparende maatregelen aan de woning te nemen. Ook de mogelijkheid om de woning energie neutraal te maken wordt hierbij genoemd.

Duurzaam bouwen

Het programma Duurzaam Zoetermeer heeft speciale aandacht voor duurzame bouw. Voor ontwikkellocaties geeft de nota duurzaam bouwen (2009) de volgende uitgangspunten voor het toepassen van duurzaamheid:

  • Nieuwbouwprojecten moeten tenminste een 7 halen voor duurzaam bouwen. Dat wil zeggen een 7 voor elk label van het instrument GPR-gebouw. Dit instrument meet de duurzaamheid van een gebouw voor energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Meer informatie leest u op www.gprgebouw.nl.
  • Voor elke locatie met meer dan 25 woningen is er een energievisie nodig. In een energievisie geeft de ontwikkelende partij aan welke energievoorziening hij voor ogen heeft. Een voorbeeld is een energieonderzoek dat is gemaakt voor de binnenstad (Stadhuis en omgeving)
  • De gemeente wijst enkele ontwikkellocaties aan voor het opdoen van ervaring met energieneutrale gebouwen. Bijvoorbeeld: Waterzicht Oosterheem, locatie Paltelaan.