Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw

Zoetermeer heeft het besluit genomen om geen nieuwbouw meer op aardgas aan te sluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgasvrij af te schaffen.

Aansluiten bij bouwambities Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om, na jaren van uitbreiding, nieuwbouwwoningen te realiseren als herontwikkeling binnen de stadsgrenzen. In de periode tot 2030 staat een nieuwbouwproductie van 10.000 tot 16.000 woningen op de planning. 'Hoe eerder er geanticipeerd wordt op de aanpassing van de wetgeving en er nu duidelijkheid is voor ontwikkelaars en bouwers, hoe minder er later door de woningeigenaren tegen extra kosten 'gerepareerd' hoeft te worden', aldus wethouder Paalvast.

Samenwerking met Stedin en Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit (OZB)

Om zo veel mogelijk projectontwikkelaars, installateurs en bouwbedrijven mee te nemen in deze verandering wil de gemeente graag nauw gaan samenwerken met Stedin en Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit. Komend jaar willen we meerdere workshops organiseren. Daarmee willen we naast de koplopers ook de achterblijvers informeren en stimuleren om aan te haken. Hoe eerder de bouwwereld aardgasvrij wordt, hoe beter.

Gemaakte afspraken worden gerespecteerd

Reeds gemaakte afspraken en overeenkomsten worden uiteraard gerespecteerd. Als er al afspraken zijn gemaakt gaat de gemeente in gesprek om gezamenlijk te verkennen hoe een locatie alsnog aardgasvrij kan worden. Bij transformaties van kantoren naar woningen en het 'optoppen' van bestaande gebouwen met extra woonlagen geldt geen aardgasaansluiting tenzij aangetoond wordt dat er geen betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor aardgas voorhanden is.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei