Wat doet de gemeente zelf?

Home > Inwoners > Duurzaam en Groen Zoetermeer

Wat doet de gemeente zelf?

Een beter milieu begint bij jezelf. Dus de gemeente Zoetermeer wil het goede voorbeeld geven.

> Duurzaam inkopen
> Duurzame gemeentelijke gebouwen
> Ambities CO2-reductie
> Biodiversiteit
> Geluid- en luchtkwaliteit

 • Duurzaam inkopen

  Wij streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015. We maken al gebruik van zoveel mogelijk alleen hout met FSC-keurmerk en onze wagenpark rijdt gedeeltelijk op aardgas of elektriciteit. Om de 100% te halen gebruiken we voor al onze inkopen duurzaamheidscriteria. Denk daarbij aan energiegebruik en sociale effecten van kinderarbeid.
  Nota Duurzaam Inkopen

 • Duurzame gemeentelijke gebouwen

  De basis voor veel maatregelen die we nemen komen uit maatwerkadviezen op energiegebied. Voor 18 gemeentelijke gebouwen zijn maatregelen nodig die ongeveer 2 miljoen euro kosten. Voor de uitvoering ervan volgen we een planning. Met zo'n 90 slimme (op afstand uitleesbare) energiemeters is het verbruik van gemeentelijke gebouwen te volgen. De gemeente onderzoekt verschillende investeringen in het Stadhuis, zoals dakisolatie en plaatsen van zonnepanelen.
   

 • Ambities CO2-reductie

  Onderdeel van Duurzaam Zoetermeer (2007) zijn de klimaatdoelstellingen. Wij hebben deze geformuleerd voor 2010, 2018 en 2030.

  Lees meer