Het programma Duurzaam Zoetermeer

Home > Inwoners > Duurzaam en Groen Zoetermeer > Het programma Duurzaam Zoetermeer

Het programma Duurzaam Zoetermeer

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn dé uitdagingen voor een duurzaam en groen Zoetermeer. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving: een natuurrijk en groen Zoetermeer en CO2 neutrale Stad in 2040. Daarom is in 2007 het eerste programma Duurzaam Zoetermeer in actie gezet door de gemeente. Met daarin ambities met betrekking tot Klimaat/energiebeleid, Gezond leefmilieu/mobiliteit, Groen/biodiversiteit en Duurzaam inkopen. Vervolgend op dit initiatief is in 2016 het programma Duurzaam en Groen opgesteld, met daarin een belangrijke focus op aardgasvrij wonen.
Lees hier wat de gemeente zelf doet.

Periode 2016-2020

In de periode 2016-2020 richt Duurzaam en Groen zich op:

  • Het realiseren van nieuwe en bestaande uitvoeringsprojecten van de gemeente en/of andere betrokken partijen.
  • Het creëren van de juiste condities voor marktpartijen zodat zij tot daadwerkelijke proposities en investeringen kunnen en willen komen.
  • Het opzetten van zogenaamde 'Green Deals' met wederzijdse inspannings- en prestatieverplichtingen voor alle betrokken partijen.
  • De energietransitie: dat betekent zowel het verduurzamen van gebouwen als opwekking van duurzame energie. Binnen het thema energietransitie ligt de focus op (eengezins)woningen.
  • Behouden en verbeteren van de biodiversiteit.
  • Samenwerkingen met bedrijfsterreinen en branches om duurzaamheidswinst te behalen.

Green Deal voor Palenstein

De Zoetermeerse wijk Palenstein heeft een Green Deal. Begin 2017 hebben de gemeente, de corporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia en netwerkbeheerder Stedin hun handtekening onder deze deal gezet. Dat betekent dat ze hun krachten bundelen om samen de mogelijkheden te verkennen om van Palenstein een aardgasloze wijk te maken. Dit is de eerste Green Deal in Zoetermeer.