Coronavirus - vragen en antwoorden handhaven maatregelen

Home > Inwoners > Coronavirus - vragen en antwoorden handhaven maatregelen

Coronavirus - vragen en antwoorden handhaven maatregelen

Groepsvorming en samenscholingsverbod

Sluiten openbare en niet openbare locaties


Groepsvorming en samenscholingsverbod

Wat betekent een verbod op groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Op dit moment geldt er een verbod op groepsvorming. Hiervan is sprake wanneer meer dan 2 personen de 1,5 meter afstand tot elkaar niet in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Is alle groepsvorming verboden?

Niet binnen gezinnen/huishoudens. Daarbuiten geldt het verbod op groepsvorming. Maar altijd geldt: houd afstand tot elkaar van tenminste 1,5 meter.

Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Heeft de gemeente locaties aangewezen met een verbod op groepsvorming? Welke? Wat betekent dit?

Op dit moment worden meerdere locaties in de openbare ruimte gemonitord. Als hier sprake is van groepsvorming dan worden de personen aangesproken. Als er sprake blijft van structurele overtreding van de noodverordening dan kan Team Handhaving een advies opstellen om de locatie te sluiten. Een burgemeester kan een gebied geheel afsluiten als daar een reden of aanleiding voor is.

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?

Ja. U kan worden beboet.

Hoe hoog is de boete?

De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. U kunt rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,-. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4000,-.

Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan de voorzitter van uw veiligheidsregio besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.

Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig mogelijk te kunnen blijven winkelen.

Kunnen winkeliers ook aangesproken worden?

Winkeliers dienen voorzorgsmaatregelen te nemen. De voorzitter van de veiligheidsregio kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu doen.

Sluiten openbare en niet openbare locaties

Heeft de gemeente openbare of niet openbare locaties gesloten? Wat betekent dit?

Op dit moment heeft de gemeente ondersteund om het beweegpark gelegen aan het Noord Aa af te sluiten in samenspraak met de voorzitter van de vereniging. Verder zijn er op dit moment nog geen locaties gesloten.

Geldt dit ook voor de warenmarkt?

Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten?

Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten via www.zoetermeer.nl/stadsnieuws.

Waar vind ik meer informatie over de maatregelen rondom het coronavirus?

Op de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over het coronavirus en een overzicht van alle vragen en antwoorden ingedeeld in categorieën. Vragen over het thuisblijven en afstand houden vindt u hier:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/maatregelen-en-handhaving

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.